สุขภาพ » เครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เข้าตรวจโควิด-19 รพ.ลานนา

เครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เข้าตรวจโควิด-19 รพ.ลานนา

15 มิถุนายน 2020
605   0

Spread the love

ผู้บริหารและพนักงาน โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เชียงใหม่ ลำพูน ได้แก่ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ , สาขาเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต , สาขากาดสวนแก้ว , สาขาแจ่มฟ้าลำพูน และ อีจีวี ซีนีม่า สาขาบิ๊กซีลำพูน นำทีมโดย นางสาวนันทวัลย์  เต็นเส้า  ผู้จัดการการตลาด โซนภาคเหนือตอนบน เข้ามารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา โดยมีนางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ซึ่งโครงการเข้าตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ถือเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญ ในการเตรียมความพร้อม ป้องกัน ควบคุมสกัดกั้น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์  ในการสร้างขวัญ และกำลังใจในหมู่พนักงาน ว่าไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 และช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่กลุ่มลูกค้า ของเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ที่จะเข้ามาใช้บริการในโรงภาพยนตร์ เครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ภาคเหนือตอนบน

ทั้งนี้โรงพยาบาลลานนา เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการของสปสช. ตรวจแล็บหาเชื้อโควิด-19 ให้กับคนไทยทุกคน ที่เข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงของกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย.