สังคม » จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า

จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า

25 ตุลาคม 2019
927   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ในการลงพื้นที่ของราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายศรัญญู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ของ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และคณะ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ โดยมีข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

การประชุมในครั้งนี้ได้ชี้แจงและมอบหมายงานให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมของการจัดงาน การจัดเตรียมสถานที่รับผิดชอบตลอดเส้นทางการลงสำรวจพื้นที่คลองแม่ข่าในจุดต่างๆ ทั้ง 18 จุด ตั้งแต่ต้นน้ำ คือฝายน้ำล้นแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จนถึงปลายน้ำ ที่ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง ซึ่งปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้เตรียมพร้อมยานพาหนะในการเคลื่อนขบวน ทั้งทางบก ทางน้ำ และข้อมูลประกอบการนำเสนอ เพื่อให้การเตรียมการตรวจติดตามดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย