ท่องเที่ยว » บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (BATC) เข้ารับใบรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)

บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (BATC) เข้ารับใบรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)

9 มิถุนายน 2020
491   0

Spread the love

กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทบางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด นำโดย  นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ารับมอบใบรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน (Certificate of Training Organization Approval) จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) โดยนายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) โดยพิธีมอบใบรับรองฯ จัดขึ้น ณ อาคารสำนักงานใหญ่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

โดยหลักสูตรที่ทาง บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (BTAC) ได้รับการรับรอง ได้แก่ หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล (Private Pilot Airplane Course) หลักสูตรศักยการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (Instrument Rating Course) หลักสูตรนักบินพานิชย์ (Commercial Pilot Airplane Course) หลักสูตรครูการบิน ( Instructor Pilot ) หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวน (Refresher and Re-qualification Training Course) หลักสูตรนักบินพาณิชย์เอก – เครื่องบิน (Airline Transport Pilot-Airplane Course (ภาคทฤษฎี) หลักสูตรการฝึกอบรมเครื่องบินแบบเอทีอาร์72 (ATR72 type Rating and Refresher Training Course) และ หลักสูตรการฝึกอบรมเครื่องบินแบบแอร์บัส 320 (Airbus 320 type Rating and Refresher Training Course)

บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการบินระดับภูมิภาค