สังคม » ผู้ช่วยรัฐมนตรีเกษตรฯ “นราพัฒน์ แก้วทอง” ขึ้นเหนือช่วยเกษตรกร

ผู้ช่วยรัฐมนตรีเกษตรฯ “นราพัฒน์ แก้วทอง” ขึ้นเหนือช่วยเกษตรกร

8 มิถุนายน 2020
933   0

Spread the love

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมคณะรัฐมนตรีพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชนล็อต 4 (ระดับอำเภอ) และเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และYoung Smart Farmer ผู้ผลิตลำไย ที่นำการตลาดรูปแบบใหม่ รูปแบบออนไลน์ มาปรับใช้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกันนี้นำสินค้าราคาถูกมาจัดจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนมาร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก