สังคม » รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา(Covid-19)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา(Covid-19)

8 มิถุนายน 2020
735   0

Spread the love

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมการจัดงานประชาสัมพันธ์ kick off การบริโภคลิ้นจี่คุณภาพจังหวัดเชียงใหม่ ณ สวนลิ้นจี่จักรพรรดิ นายวุฒิไกร ทะสุใจ ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัด พร้อมหัวหน้ากลุ่มงานและนายประเสริฐ พรมวรรณ เกษตรอำเภอฝาง เกษตรกรแปลงใหญ่

เจ้าหน้าที่ร่วมให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการประชาสัมพันธ์การบริโภคลิ้นจี่คุณภาพ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกระจายผลผลิตลิ้นจี่ ออกนอกพื้นที่ และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ของโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 ผ่านไปรษณีย์ไทย ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 นี้