การศึกษา » ม.แม่โจ้ เตรียมมาตรการรับมือ Covid-19 หลังเปิดเทอม

ม.แม่โจ้ เตรียมมาตรการรับมือ Covid-19 หลังเปิดเทอม

8 มิถุนายน 2020
506   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์วรวุฒิ  โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทรายและทีมบุคลากรเข้าหารือร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้และคณะผู้บริหาร เตรียมมาตรการรับมือ Covid-19  หลังเปิดเทอม และการเปิดเมืองเชียงใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ หวั่่นการระบาดระยะ 2 ผลักดันแม่โจ้ให้เป็นต้นแบบของสถาบันการศึกษา เร่งสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือทุกฝ่าย  เนื่องจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาจากทุกภาคทั่วประเทศ  รวมถึงการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยต้องมีมาตรการเฝ้าระวังเพราะมีประชาชนสัญจรเข้าออกเป็นจำนวนมาก

 โดยสรุปมาตรการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1.เลื่อนการเปิดเทอมและใช้ระบบการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์,2. เลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มจำนวนมากทั้งหมด, 3. เน้นการเรียนระบบออนไลน์ในเดือนกรกฎาคมนี้, 4. การรายงานตัวเข้าหอพักของนักศึกษาใหม่จะจัดกลุ่มและแบ่งวันเพื่อลดความหนาแน่น, 5. จัดสถานที่เตรียมรองรับการ Quarantine นักศึกษาที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 6. นักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ ที่พักอยู่นอกมหาวิทยาลัย และผู้ที่สัญจรเข้าออกมหาวิทยาลัยจะต้องใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการติดตาม Tracing ในบางจุด เช่น  โรงอาหาร  อาคารเรียนรวม ประตูเข้าออก, 7. เตรียมจัดระบบในห้องเรียนให้มีจำนวนจำกัดไม่เกิน 50 คน, 8. เน้นสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครอง นักศึกษาและบุคลากรทุกฝ่ายให้รับผิดชอบต่อตนเอง ทั้งการใส่หน้ากากอนามัย  ทำความสะอาดมือ  รักษาระยะห่างทางกายภาพ

รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า  “ทางแม่โจ้ยินดีให้ความร่วมมือกับทางสาธารณสุขและทีมแพทย์เป็นอย่างยิ่ง  เพื่อป้องกันให้นักศึกษาและบุคลากรมีความปลอดภัย  รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองทุกท่านได้วางใจในการมาใช้ชีวิตของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้แห่งนี้  โดยทางสาธารณสุขเชียงใหม่คาดหวังว่า  มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะเป็นโมเดลต้นแบบให้แก่สถาบันการศึกษาอื่น ๆ  ในการป้องกันโควิด 19 นี้ได้  และช่วยให้จังหวัดเชียงใหม่ปลอดภัยจากการระบาดระลอก 2 หรือมีการระบาดให้น้อยที่สุด  และจะตั้งคณะกรรมการเพื่อทำงานร่วมกันต่อไป”.