สังคม » เชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

เชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

3 มิถุนายน 2020
553   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ที่บ้านแม่ฮะเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันมอบของช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 50 ราย และร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า บนพื้นที่ จำนวน 20 ไร่ ต้นไม้ จำนวน 1,000 ต้น ได้แก่ ยางนา 300 ต้น ราชพฤกษ์ 200 ต้น พะยูง 200 ต้น ประดู่ 200 ต้น มะค่าโมง 100 ต้น และต้นรวงผึ้ง อีกจำนวน 10 ต้น โดยมี ประชาชน จิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก.