สุขภาพ » สสจ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่เมญ่า ฯ ตรวจความพร้อมผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 3

สสจ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่เมญ่า ฯ ตรวจความพร้อมผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 3

3 มิถุนายน 2020
818   0

Spread the love

ปภัสสร ชัยนันท์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจศูนย์การค้าฯ หลังนายกรัฐมนตรีสั่งผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 3 โดยมี  ศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเมญ่าไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ได้มีการเยี่ยมชมและตรวจมาตรฐานความปลอดภัย คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม Chiangmai ALIST CLINIC ชั้น 2 , สถานเสริมความงามร้านตัดผม Phoeni ชั้น 3 , ฟิตเนส MAXX PROFESSIONAL FITNESS ชั้น 5 , สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นวดแผนไทย สปา ร้านหัตถ์เงินหัตถ์ทอง ชั้น 5 , โรงภาพยนตร์ SFX Cinema Maya Chiangmai ชั้น 5

ซึ่งแต่ละร้านภายในศูนย์การค้าฯ ได้ให้ความร่วมมือและปฎิบัติตามกฎเป็นอย่างดี มีการวางมาตรการต่าง ๆ อย่างเข้มข้นและรัดกุม การเว้นระยะห่างที่เหมาะสม และมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ครอบคลุม เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนจำนวนมากที่มาใช้บริการ ณ ศูนย์การค้าเมญ่าไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์.