สังคม » สมเด็จพระสังฆราช ประทานโรงทานช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ โควิด – 19 ที่วัดดอนจั่น ระหว่างนี้จนถึง 29 พ.ค. 2563

สมเด็จพระสังฆราช ประทานโรงทานช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ โควิด – 19 ที่วัดดอนจั่น ระหว่างนี้จนถึง 29 พ.ค. 2563

28 พฤษภาคม 2020
550   0

Spread the love

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแจกอาหารกลางวัน และข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่วัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (28 พ.ค. 63) ที่วัดดอนจั่น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ทหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสา 904 วปร. ร่วมกันแจกจ่ายอาหารกลางวัน และข้าวสารอาหารแห้งต่างๆ จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ตามพระดำริของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก ซึ่งได้ให้จัดตั้งโรงทานช่วยเหลือประชาชน ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคมนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มารับสิ่งของ ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การสวมใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

พร้อมกันนี้นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ร่วมถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสามเณร และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กกำพร้ากว่า 700 คนที่อาศัยอยู่ภายในวัดดอนจั่นอีกด้วย