เศรษฐกิจ » คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

26 พฤษภาคม 2020
507   0

Spread the love

วันนี้ (26 พ.ค. 63) นายอิสระ สิริวรภา ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจสาขาย่อยต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบ Video Conference 3 หน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟ้าสาขาย่อยอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย การไฟฟ้าสาขาย่อยอำเภออมก๋อย และการไฟฟ้าสาขาย่อยตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนที่ในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินการไฟฟ้าสาขาย่อย อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

นายอิสระ สิริวรภา ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก กล่าวถึงการลงพื้นที่เพื่อตรวจงานในครั้งนี้ว่า เนื่องจากความห่วงใยของ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ทั้ง 10 ชุด ลงพื้นที่ตรวจประเมินการรักษามาตรฐานของหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก และกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญที่จะต้องปรับรูปแบบจากเดิมที่จะต้องให้ประชาชนเข้าหา เปลี่ยนมาเป็นต้องให้เข้าหาประชาชนแทน

ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถือเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทั่วทุกแห่งของประเทศไทย นอกจากนี้การตรวจเยี่ยมพื้นที่ในครั้งนี้ยังเป็นการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการทำงาน พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นซึ่งทางคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกจะได้รวบรวมและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป