สังคม » เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ฯ เยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ฯ เยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่

26 พฤษภาคม 2020
535   0

Spread the love

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายณฐพล โตประยูร ที่ปรึกษาด้านกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายสุรชัย อจลบุญ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมี นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เดินทางมาต้อนรับและนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

โดยมี คณะผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง สวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ซึ่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายและให้คำแนะนำตามที่ท่านรัฐบาลมอบหมายด้านการบริหารจัดการสวนสัตว์ช่วงปิดและเปิดบริการสวนสัตว์เชียงใหม่หลังวิกฤตโควิด-19 โดยเน้นให้ดูแลสัตว์ให้มีสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีดูแลเอาใจใส่สัตว์ในทุกด้าน ตลอดจนถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CSR)ที่มีมาตราฐานต่อไป

พร้อมทั้งได้ เยี่ยมชมความน่ารักของหมีแพนด้าหลินฮุ่ยพร้อมให้แอปเปิ้ลผลไม้โปรดชมนิทรรศการ การอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมที่แหล่งการเรียนรู้สำหรับเด็ก(Zoo kids Zone)และชมการให้อาหารเพนกวิน ตลอดจนถึงสักการะโบราณสถานอายุมากกว่า 800 ปีที่วัดกู่ดินขาว ผลการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย “มีผลปรากฏเป็นระเบียบและเรียบร้อยดีมาก ขอแสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้ปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนให้ประชาชนที่ดีตลอดไป”เลขานุการ รมว.ทส.ทิ้งท้าย ก่อนเดินทางกลับซึ่งเป็นกำลังใจให้ชาวสวนสัตว์เชียงใหม่.