Event » รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ลงพื้นที่ตรวจเมญ่าฯ

รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ลงพื้นที่ตรวจเมญ่าฯ

26 พฤษภาคม 2020
615   0

Spread the love

พลตำรวจตรี กฤตธาพล ยี่สาคร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ลงพื้นที่ตรวจศูนย์การค้าในการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ หลังนายกรัฐมนตรีสั่งผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 2 โดยมี นายศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเมญ่าไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนจำนวนมากออกมาจับจ่ายใช้สอยภายในศูนย์การค้าฯ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้บริการ ร้านค้า และลูกค้าทุกท่าน ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จึงได้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในทุกพื้นที่ และมีการลงทะเบียนการเข้าออก ผ่านแอพพลิเคชันทุกครั้งที่มาใช้บริการ ตอบสนองวิถีการใช้ชีวิตวิถีใหม่ของผู้บริโภคในแบบ New Normal เน้นย้ำการสร้างความเชื่อมั่นในทุกย่างก้าวของการใช้บริการ.