การศึกษา » เด่นหล้า บริติช สคูล เดินหน้าขยายทีมครูคุณภาพสูงจากอังกฤษ ชี้คุณภาพของครูคือ Game Changer ของการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

เด่นหล้า บริติช สคูล เดินหน้าขยายทีมครูคุณภาพสูงจากอังกฤษ ชี้คุณภาพของครูคือ Game Changer ของการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

13 ตุลาคม 2019
865   0

Spread the love

เด่นหล้า บริติช สคูล เดินหน้าขยายทีมครูคุณภาพสูงจากอังกฤษ ชี้คุณภาพของครูคือ Game Changer ของการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

เด่นหล้า บริติช สคูล (Denla British School – DBS) โรงเรียนนานาชาติชั้นนำที่สอนด้วยหลักสูตรโรงเรียนเอกชนอังกฤษที่ดีที่สุดในโลก ขยายทีมครู ด้วยการเชิญครูที่มีความเชี่ยวชาญจากอังกฤษ เพื่อรองรับการเติบโตของจำนวนนักเรียน พร้อมหลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้มข้นทางวิชาการ และ Co-Curricular ที่ครอบคลุมกว่า 60 กิจกรรมทั้งดนตรี กีฬา ร้อง เต้น เล่นละคร และทักษะทางสังคม ปูพื้นฐานนักเรียนเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เพื่อก้าวขึ้นสู่ผู้นำระดับนานาชาติที่มีคุณภาพและมีความสุข

ผศ.ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมบริหารโรงเรียนเด่นหล้า บริติช สคูล (Denla British School – DBS) กล่าวว่า การมีโรงเรียนคุณภาพดีนั้น องค์ประกอบสำคัญคือ “ครู” ซึ่งนับเป็นจุดชี้ความแตกต่างของโรงเรียน ดังนั้นกระบวนการสรรหาครูผู้เชี่ยวชาญจึงถือเป็นการวางกลยุทธ์หลักของโรงเรียน เพราะครูเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการปั้นนักเรียนให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในทุกด้าน ประสบความสำเร็จในเส้นทางการเรียนและการทำงาน

หลักสูตรโรงเรียนเอกชนอังกฤษ คือการสอนแบบ Personalized Learning
บุคลากรครู จะต้องมีความสามารถในการฝึกทักษะนักเรียนที่หลากหลาย การเป็นครูจะต้องมองเห็นภาพในอนาคตว่าต่อไปนักเรียนจะต้องเรียนอะไร เนื้อหาและการสอนเป็นแบบใด เพื่อให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละคน ครูต้องมองว่าเด็ก พอจบการศึกษาในแต่ละชั้นมีความคาดหวังอะไร ชอบอะไร มีสกิลเด่นด้านใด ซึ่งนักเรียนแต่ละคนมีความสามารถ ทักษะ และความชอบไม่เหมือนกัน 100 คนก็ 100 สกิล ทั้งนี้หลักสูตรของ DBS เป็นหลักสูตรจากโรงเรียนเอกชนอังกฤษ ซึ่งเป็นหลักสูตรระบบอังกฤษที่ดีที่สุดในโลก และเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบ Personalised Learning ด้วย ซึ่งก็คือการสอนที่เน้นการเคี่ยวกรำและเจาะรายละเอียดในนักเรียนแต่ละคน ตามทักษะและความชอบ ส่วนวิธีการสอนจะแตกต่างกันไป ตั้งแต่สอนเจาะจงเป็นรายบุคคลไปจนถึงสอนกลุ่มย่อยขนาดเล็ก โดยมีครูและผู้ช่วยครูเป็นผู้ดูแลการเรียนการสอน

“การเรียนรู้ส่วนบุคคลบนพื้นฐานความเข้าใจที่ลึกซึ้งของเด็กช่วยให้เราสามารถสนับสนุนนักเรียนในฐานะบุคคลตามที่นักเรียนได้ตั้งเป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เราสนับสนุนนักเรียนที่ต้องการคำแนะนำอย่างรอบคอบเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ และเรายังนำเสนอโอกาสการเรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่มีความมั่นใจและมีความสามารถสูง ด้วยวิธีนี้นักเรียนและผู้ปกครองสามารถรับรู้ได้ว่า เรากำลังปูพื้นฐานความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีที่สุด” ผศ.ดร.ต่อยศกล่าว

เมื่อเน้นการสอนแบบ Personalised Learning ครูจึงต้องมีคุณสมบัติที่เป็นมาตรฐานของหลักสูตรเอกชนอังกฤษ โดยบุคลากรครูจะต้องมีประสบการณ์การเป็นครูมาอย่างน้อยสองปี ต้องเรียนจบโดยตรงในสาขาวิชาที่สอน และต้องมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์อย่างเพียงพอ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ไม่ว่าครูจะสอนวิชาใดหรือเชี่ยวชาญในสาขาวิชาไหน คุณครูเหล่านี้จะต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยมและมีพื้นฐานความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์

ครูต่างชาติ เลือกที่จะมาสอนที่ประเทศไทย
จากผลการสำรวจของ International School Market Research and Trends ในปี 2561 พบว่า หลักสูตรการเรียนการสอนของอังกฤษ (UK Curriculum) เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลก โดยมีโรงเรียนนานาชาติกว่า 3,500 โรงเรียน จากราวหนึ่งหมื่นโรงเรียนทั่วโลก ที่ใช้ระบบการเรียนสอนของอังกฤษ สำหรับประเทศไทยมีโรงเรียนนานาชาติถึง 205 โรงเรียน ซึ่งมากเป็นอันดับต้นๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในกรุงเทพฯ DBS เป็นโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนเพียงไม่กี่แห่ง ที่นำระบบการสอนของโรงเรียนเอกชนอังกฤษมาใช้ ซึ่งถือเป็นหลักสูตรอังกฤษที่ดีที่สุดในโลกด้วย DBS จึงเป็นที่สนใจของครูและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษที่ต้องการสอนนักเรียนและเฝ้าสังเกตพัฒนาการที่มีความสำคัญของนักเรียน

คำถามคือ ทำไมครูเก่งๆ จึงมาอยู่ที่ DBS?
มร. มาร์ค แม็คเวย์ (Mr. Mark McVeigh) ครูใหญ่โรงเรียนเด่นหล้า บริติช สคูล ผู้มากประสบการณ์จากโรงเรียนชั้นนำทั้งในประเทศอังกฤษ และภูมิภาคเอเชีย กล่าวว่า ปัจจัยหลักที่ทำให้ครูเก่งๆ และมีความเชี่ยวชาญจากอังกฤษมาอยู่ที่ DBS มาจาก เงินเดือนที่ดีและสวัสดิการที่ดี ซึ่งการมุ่งเน้นที่สวัสดิการครู ยังได้รวมไปถึงสวัสดิการแก่ครอบครัวของครูด้วย อีกปัจจัยหนึ่งก็คือ ชื่อเสียงที่ดีของโรงเรียน โดยส่วนใหญ่ ครูที่ตัดสินใจมาร่วมงานกับ DBS มาจากการแนะนำ และการบอกต่อทั้งจากครูเก่าที่ทำงานอยู่และผู้ปกครองต่างชาติ ทาง DBS มุ่งหวังให้มีครูที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญในวิชาที่ตนสอน และมีวิธีการสอนที่กระตือรือร้นและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ครูของ DBS จึงผ่านกระบวนการสัมภาษณ์มาอย่างเข้มข้น เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าครูสามารถปลูกฝังความมั่นใจให้แก่นักเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนมีพัฒนาการก้าวหน้า โดยกระบวนการคัดสรรครูที่ DBS นั้น ใช้เวลา 8-10 เดือน ตั้งแต่การวางแผน สัมภาษณ์ ยื่นเสนอแต่งตั้ง และการรับเข้าทำงาน

ล่าสุด DBS ได้เพิ่มจำนวนคุณครูอีก 16 คน จากประเทศอังกฤษ ซึ่งทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การสอนมายาวนานในหลากหลายสาขา ทั้งสายวิชาการ สายดนตรี กีฬา การละคร แม้กระทั่งหัวหน้าวิชาภาษาจีนแมนดารินก็เป็นคุณครูที่มีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนเอกชนในประเทศอังกฤษมาอย่างยาวนาน ทำให้วันนี้ DBS มีครู 60 คน และครูผู้ช่วยที่เป็นชาวต่างชาติและชาวไทยอีก 60 คน บุคลากรการสอนทุกคนพร้อมดูแลนักเรียน 400 คน รวมถึงเตรียมพร้อมในการรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นในปีต่อๆไป

“หัวใจหลักของการสอนและดูแลนักเรียนที่ DBS คือ ครูทุกคนต้องรู้จักนักเรียนอย่างถ่องแท้ ต้องมีการสอนให้นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) ด้วยการเอาใจใส่ฝึกสติและอื่นๆ เด็กนักเรียนควรเรียนอย่างมีความสุข มีความมั่นใจและมีความยืดหยุ่น การเป็นครูที่เปี่ยมด้วยศักยภาพ ต้องมีวิสัยทัศน์การมองถึงบทเรียนในอนาคตสำหรับนักเรียนที่มีความแตกต่างกันไป เพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน พร้อมส่งเสริมทักษะและความสำเร็จของนักเรียนเหล่านี้ รวมถึงการวางแผนระยะยาวเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนแต่ละคน ไม่ว่าจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศหรือระดับโลก ครูต้องเข้าถึงได้และสามารถสนทนาส่วนบุคคลกับนักเรียนเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นและมากขึ้น การจัดแบบทดสอบความรู้และความเข้าใจของนักเรียนเป็นประจำก็มีความสำคัญสำหรับการซึมซับความรู้และแนวความคิดต่างๆ ที่สำคัญคือการฝึกนักเรียนให้มีการเรียนรู้อย่างอิสระ (Independent Learning) อันเป็นจุดสำคัญของการเรียนระบบเอกชนอังกฤษ เพื่อการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิผล ครูยังต้องสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักดูแลทั้งสุขภาพจิตและร่างกายของตนให้ดีเพื่อที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้นำโลกที่มีความสุขและมีคุณภาพ ท้ายสุด เราให้ความสำคัญกับความสุขของครู เพราะเมื่อครูมีความสุข โรงเรียนก็จะมีความสุข DBS จึงให้ความสำคัญด้าน Health & Well Being ด้วยการให้การสนับสนุนที่ดีที่สุดแก่ครูของเรา” มร. มาร์ค กล่าวเสริม

ด้วยความแข็งแกร่งของการดำเนินงานภายใต้หลักปรัชญาความเป็นเลิศทั้ง 4 ด้าน (The Unique DBS Vision) ได้แก่ 1. การใช้หลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากโรงเรียนเอกชนชั้นนำของประเทศอังกฤษ ที่มีความโดดเด่นทั้งด้านวิชาการและด้านกิจกรรม มาปรับปรุงให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย รวมถึงการเสริมภาษาจีน และภาษาไทยเข้าไปในหลักสูตรเพื่อให้เข้ากับความต้องการของโลกอนาคต (Enhanced British Curriculum) 2. การส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสัมฤทธิผลทางวิชาการเต็มศักยภาพ (Academic Excellence for All) 3. การพัฒนาและปลูกฝังทักษะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship and Creative Thinking) เช่น ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าหาญในการตัดสินใจและลงมือทำ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในอนาคต และ 4.การปลูกฝังทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและมุมมองระดับโลก (Community and Global Perspectives) ผสานกับความแข็งแกร่งของครูผู้สอนที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ DBS มีความพร้อมในระดับสูงที่จะดูแลและปูพื้นฐานนักเรียนให้ประสบความสำเร็จ เมื่อพวกเขาก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกและเมื่อเติบใหญ่ต่อไป

Diva4d Toto Online Diva4d sekawanbet Taruh4d Daftar dodoslot kerasbola kerasbola
Dodoslot Kerasbola
bewin999 toto macau tt4d scobet999 gwin4d bewin999 gwin4d tt4d gwin4d slot demo link bewin999