สังคม » จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีออกอินทขิลหลังจัดพิธีทำบุญสักการะประจำปี ครบ 7 วัน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีออกอินทขิลหลังจัดพิธีทำบุญสักการะประจำปี ครบ 7 วัน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวเชียงใหม่

25 พฤษภาคม 2020
507   0

Spread the love

เมื่อวันที่25 พ.ค. 63 ที่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  โดยได้รับเมตตาตจาก พระกิตติวิมล รักษาการเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมพิธีทำบุญสักการะ ออกอินทขิล หลังจากได้จัดพิธีถวายเครื่องสักการะ ทำบุญเสาอินทขิล หรือ เสาหลักเมืองเชียงใหม่ มาเป็นเวลาครบ  7 วัน คือตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงบูรพกษัตริย์และบรรพบุรุษผู้ปกป้องบ้านเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่สมัยอดีตกาลให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา

สำหรับพิธีบูชาอินทขิล กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงปลายเดือน 8 ต่อเดือน 9 หรือ ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมต่อเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยเริ่มในวันแรม 3 ค่ำ เดือน 8 เรียกว่า วันเข้าอินทขิล จนถึงในวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 ซึ่งเป็นวันออกอินทขิล จึงเรียกว่า เดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ซึ่งการจัดพิธีบูชาอินทขิลนี้นำมาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง หรืออีกนัยหนึ่งคือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวบ้าน และขอพรให้ชาวเชียงใหม่ อยู่ดีมีสุข รวมทั้งขอพรให้ พี่น้องเกษตรกร ผู้เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรให้มีข้าว ปลา อาหารอุดมสมบูรณ์ จนกลายเป็นซึ่งพิธีถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตามความเชื่อของชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ปฏิบัติตามกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีออกอินทขิล นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวนายกเหล่ากาชาดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ยากจน ได้รับผลกระทบจาก โควิด – 19  จำนวนกว่า 300 ถุง สนองพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ใจบุญ และจัดมอบในวันนี้เป็นวันสุดท้าย เนื่องจากในขณะนี้รัฐบาลได้เริ่มมีมาตรการผ่อนคลายมาระยะหนึ่งแล้ว ทำให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับไปประกอบอาชีพได้แล้วตามปกติ.