เศรษฐกิจ » เกษตรจังหวัดเชียงใหม่หาแนวทางกระจายผลผลิตลิ้นจี่ช่วยชวนสวน

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่หาแนวทางกระจายผลผลิตลิ้นจี่ช่วยชวนสวน

23 พฤษภาคม 2020
1091   0

Spread the love

นางเขมวรรณ ดวงจันทร์เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีหารือแนวทางการกระจายผลผลิตลิ้นจี่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ลิ้นจี่ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ ได้มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร/พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่, ไปรษณีย์เขต 5/ไปรษณีย์สาขาฝาง, ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์, อุตสาหกรรมเชียงใหม่, ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1, เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ ร่วมหารือดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และจากการหารือฯ ที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้
1. ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานส่วนราชการช่วยซื้อผลผลิตลิ้นจี่

2. พาณิชย์จังหวัดสามารถประสานและอำนวยความสะดวกการในการหาแหล่งจำหน่ายที่กลุ่มต้องการ/modern trade อาทิ Lotus, Big c /โครงการสินเชื่อช่วยเหลือเกษตรกร/มีกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์สนับสนุน เน้นคุณภาพลิ้นและน้ำหนักลิ้นจี่
3. ธกส.มีบูธจำหน่ายลิ้นจี่ในห้างสรรพสินค้า Central Festival/Central Airport
4. จำหน่ายผ่านช่องทาง อ.ต.ก.
5. จำหน่ายบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

6. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงลิ้นจี่มีการจำหน่ายแบบบรรจุลิ้นจี่ในกล่องโฟม กล่องละ 5 กิโลกรัม ราคา กิโลกรัม ละ 100 บาท เป็นเงิน 500 บาท ค่าขนส่ง กล่องละ 75 บาท รวมราคาทั้งหมด 575 บาท. ลิ้นจี่ จักรพรรดิ ผ่านไปรษณีย์ไทย ส่งถึงบ้าน (www.thailandpostmart.com)
7. กำหนดจัดงานประชาสัมพันธ์ (kick off) ลิ้นจี่ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563