สุขภาพ » เชียงใหม่ คุมเข้ม ขนส่งมวลชนหลังปลดล็อกเฟสที่ 2

เชียงใหม่ คุมเข้ม ขนส่งมวลชนหลังปลดล็อกเฟสที่ 2

17 พฤษภาคม 2020
624   0

Spread the love

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการขนส่งมวลชนของจังหวัดเชียงใหม่ ในสถานการณ์ โควิด – 19 ตามช่วงระยะเวลาผ่อนปรน ระยะที่ 2 โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจการบริหารจัดการ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563

เพื่อรองรับการขนส่งมวลชนของจังหวัดเชียงใหม่ ในสถานการณ์ โควิด – 19 ตามช่วงระยะเวลาผ่อนปรน ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย สถานีขนส่งผู้โดยสาร (อาเขต) และสถานีรถไฟ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่สาธารณสุขกำหนด ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด – 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

โดยที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร และสถานีรถไฟ ได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ที่ได้จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด รวมทั้งผู้โดยสารที่เดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด ต้องกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ที่ระบุจุดเดินทางที่ออกและจุดหมายปลายทางที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ นอกจากนี้ยังมีการจัดพื้นที่นั่งคอยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร และสถานีรถไฟ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสม่ำเสมอ ประชาสัมพันธ์ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ชนิดเจลหรือน้ำอยู่เสมอ และเว้นระยะห่างนั่ง หรือยืนอย่างน้อย 1 เมตร ทั้งนี้สำหรับพนักงานประจำรถ พนักงานจำหน่ายตั๋ว และพนักงานชานชาลา ก็ต้องรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด ต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนปฏิบัติงาน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงานด้วย.