Event » ผู้ว่าเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมศูนย์การค้าเมญ่าฯ เปิดให้บริการวันแรกหลังคลายล็อก เฟส 2 บรรยากาศคึกคัก

ผู้ว่าเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมศูนย์การค้าเมญ่าฯ เปิดให้บริการวันแรกหลังคลายล็อก เฟส 2 บรรยากาศคึกคัก

17 พฤษภาคม 2020
825   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจศูนย์การค้าในการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบวันแรก หลังนายกรัฐมนตรีสั่งผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 2 ให้เปิดศูนย์การค้าได้ตั้งแต่ 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนจำนวนมากออกมาจับจ่ายใช้สอย

ศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ กล่าวว่า “เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้บริการ ร้านค้า และลูกค้า ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ได้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในทุกพื้นที่ และมีการลงทะเบียนการเข้า-ออก ผ่านแอพพลิเคชันทุกครั้งที่มาใช้บริการ ตอบสนองวิถีการใช้ชีวิตวิถีใหม่ของผู้บริโภคในแบบ New Normal เน้นย้ำการสร้างความเชื่อมั่นในทุกย่างก้าวของการใช้บริการ โดยมีมาตรการเข้มด้านสุขอนามัย 5 ข้อหลักด้วยกัน ได้แก่

มาตรการคัดกรองอย่างจริงจัง กำหนดมาตรการให้พนักงานรักษาอนามัยป้องกันตนเองสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า พนักงานและลูกค้าทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าพื้นที่ศูนย์การค้าฯ , ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของลูกค้าและพนักงานด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพก่อนเข้าภายในศูนย์การค้าฯ หากตรวจพบว่าอุณหภูมิของร่างกายเกิน 37.5 องศา จะไม่อนุญาตให้เข้าศูนย์การค้าฯ พร้อมแนะนำให้ไปพบแพทย์ทันที และหากเป็นพนักงานของศูนย์การค้าฯ จะต้องหยุดปฎิบัติงาน รวมถึงมีระบบ QR CODE ติดตามข้อมูลลูกค้าที่มาใช้บริการ และพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานที่ศูนย์การค้าฯ เป็นต้น

มาตรการทำความสะอาดเชิงรุก ในด้านของการทำความสะอาดจะมีการทำความสะอาดเชิงรุกทั้งในและนอกพื้นที่ศูนย์การค้าฯด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุก 30 นาที พร้อมการดูแลความสะอาดทุกจุดสัมผัส ในส่วนของระบบปรับอากาศได้มีการเปิดระบบ 100% 7 วันก่อนเปิดให้บริการศูนย์การค้าแบบเต็มรูปแบบ ตลอดจนมีการจัดการระบบระบายอากาศและถ่ายเทอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม

มาตรการลดความแออัด จำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการ 1 คน ต่อ 5 ตารางเมตร หากมีการตรวจสอบว่ามีความหนาแน่นเกิน จะปิดการเข้าเป็นการชั่วคราว และมีจุดนั่งคอยให้ลูกค้าบริเวณลานกิจกรรมนอกศูนย์การค้าฝั่งห้วยแก้ว  , มีการจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง ณ พื้นที่ห้องบริการ และที่นั่งคอยในพื้นที่ขาย ห่างกัน 1.5 เมตร พร้อมป้ายระบุชัดเจน , ทำฉากกั้นใสที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้า , จำกัดจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน จัดทำจุดสัญลักษณ์ระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร พร้อมทั้งสร้างการรับรู้วิธีป้องกันและแนวทางปฎิบัติให้กับพนักงานทุกคน

มาตรการลดการสัมผัส จัดพนักงานเปิด-ปิดประตูศูนย์การค้าฯ และร้านค้าเพื่อลดการสัมผัส รวมทั้งส่งเสริมการใช้ Cashless หรือ E-Payment ในการชำระค่าบริการต่างๆ และมาตรการติดตามให้ปลอดภัย ให้ลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการ ลงทะเบียนสแกน QR QODE  ไทยชนะ เพื่อจะได้ทราบความหนาแน่นของลูกค้าที่มาใช้บริการ และมีข้อมูลติดตามได้ นอกจากนั้นยังมีการจัดทำระบบคัดกรองติดตามข้อมูลสุขภาพและการเดินทางหากมีการเดินทางออกต่างจังหวัดหรือต่างประเทศของพนักงานศูนย์การค้าฯ รวมถึงพนักงานร้านค้าทุกคนอย่างเคร่งครัด.