สุขภาพ » รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสำหรับรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละเพื่อให้ชาวจังหวัดเชียงใหม่ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็ว

รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสำหรับรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละเพื่อให้ชาวจังหวัดเชียงใหม่ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็ว

13 พฤษภาคม 2020
854   0

Spread the love

เมื่อวันที่13 พ.ค. 63 นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งรับฟังสรุปผลการดำเนินงานการปรับภารกิจของโรงพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงพยาบาลสำหรับรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่โรงพยาบาลสันกำแพง และโรงพยาบาลประสาท จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

โดยก่อนหน้านี้โรงพยาบาลสันกำแพง ได้ให้การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 และเป็นโรงพยาบาลอีกแห่งของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ และจะเป็นที่รองรับและให้การดูแลผู้ป่วยที่ดีที่สุด รวมทั้งสามารถนำเป็นตัวอย่าง (โมเดล) ให้กับโรงพยาบาลอื่นๆในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ได้ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้รักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด – 19 หายเป็นปกติทุกรายและกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่นเดียวกับที่โรงพยาบาลประสาท ที่ได้มีการบูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำให้เป็นโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งที่มีความพร้อมทั้งสถานที่ที่อยู่ใกล้ตัวเมือง มีบุคลากรที่มีความรู้และมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย สามารถเป็นสถานที่รองรับการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหนักได้เป็นอย่างดี

จากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ซึ่งจะเปิดดำเนินการในระยะแรกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ จำนวน 280 เตียง แบ่งเป็นชาย 140 เตียง และหญิง 140 เตียง ทั้งนี้เพื่อทำหน้าที่แบ่งเบาภาระ จากโรงพยาบาลของรัฐ โดยจะรองรับผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นแล้ว แต่ต้องกักตัวสังเกตอาการ รวมถึงผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย (Mild case) เพื่อทำให้โรงพยาบาลของรัฐมีเตียงว่างสำหรับรองรับ ดูแลผู้ป่วยรายใหม่

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมพร้อม สำหรับการเปิดเมือง หรือ  REOPENING เชียงใหม่  ตามมาตรการและนโยบายของรัฐบาลที่จะประเมินสถานการณ์ โดยเพิ่มความเข้มงวดหรือผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการตามข้อมูลของฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง และฝ่ายเศรษฐกิจ  โดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 มากว่า 1 เดือนแล้ว แต่จังหวัดยังคงวางมาตรการอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง พร้อมเตรียมโรงพยาบาลสนาม เพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ COVID-19 กรณีที่อาจจะมีการแพร่ระบาดซ้ำรอบที่สอง

ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้เสียสละและทุ่มเทแรงกายแรงใจในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ เต็มกำลัง ถึงแม้ขณะนี้สถานการณ์จะดีขึ้นบ้างแล้ว ทางรัฐบาลยังคงให้มีการเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดการระบาดซ้ำรอบที่สอง ทั้งในด้านสถานที่รองรับ  อุปกรณ์  และบุคลากรทางการแพทย์อย่างเต็มที่ โดยยังคงเน้นย้ำมาตรการที่สำคัญคือการป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของประชาชน  ด้วยการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ  สวมหน้ากากอนามัย  ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ เว้นระยะห่างทางสังคม โดยไม่เข้าไปอยู่รวมกับผู้คนจำนวนมาก และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  และเชื่อว่าหากประชาชนให้ความร่วมมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 นี้ จะคลี่คลายและกลับสู่สถานการณ์ปกติอย่างแน่นอน.