สังคม » ผู้ตรวจราชการพิเศษฯ ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย ที่จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ตรวจราชการพิเศษฯ ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย ที่จังหวัดเชียงใหม่

13 พฤษภาคม 2020
617   0

Spread the love

ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการผลิตและการกระจายหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เบื้องต้นพบปัญหาที่สำคัญคือขาดวัตถุดิบในการผลิต

เมื่อวันที่13 พ.ค. 63 นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการผลิตและการกระจายหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ตามนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่โรงงานของบริษัท ท็อปโฮมซัม จำกัด ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี และที่โรงงานของบริษัทไบโอเซฟ โปรดักส์ จำกัด ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด และส่วนงานในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมตามนโยบายของทางรัฐบาลที่จะให้มีหน่วยงานกลางเข้ามาดู และรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเกี่ยวกับการผลิตหน้ากากอนามัย รวมถึงการบริหารจัดการต่าง ๆ ของโรงงานผลิตและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเบื้องต้นพบว่าปัญหาหลักสำคัญในตอนนี้คือการขาดวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และปัญหาต้นทุนการผลิตสูงกว่าเดิมหลายเท่า  โดยจะได้มีการนำปัญหาดังกล่าวเสนอกับทางรัฐบาลในการหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป.