สังคม » พี่น้องปกาเกอญอแม่แจ่มมอบข้าวสารและผักสด เพื่อนำไปใช้ประกอบอาหารสำหรับครัวกลางของชุมชน บรรเทาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

พี่น้องปกาเกอญอแม่แจ่มมอบข้าวสารและผักสด เพื่อนำไปใช้ประกอบอาหารสำหรับครัวกลางของชุมชน บรรเทาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

12 พฤษภาคม 2020
416   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และ นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ รับมอบผลิตผลทางการเกษตรประกอบด้วยข้าวสารแพคถุงๆ ละ 5 กิโลกรัม จำนวน 607 ถุง น้ำหนักรวม 3,035 กิโลกรัม แตงกวาญี่ปุ่น 500 กิโลกรัม ต้นหอมญี่ปุ่น 500 กิโลกรัม กะหล่ำปลี 500 กิโลกรัม มันเทศ 200 กิโลกรัม และมันฝรั่ง 300 กิโลกรัม จากนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์

นายอำเภอแม่แจ่ม และผู้นำชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอญอ ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน เพื่อจะได้นำไปจัดสรรให้กับครัวกลางของชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และนำไปประกอบอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ต่อไป

ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวปกาเกอญอที่ได้แบ่งปันน้ำใจมอบผลิตผลทางการเกษตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลฯ ที่ได้รับผลกระทบในการประกอบสัมมาอาชีพจากไวรัสโควิด-19 ด้านนายอุดมชัย มิตรมหายศ นายก อบต.ปางหินฝน กล่าวว่า แม้ว่าชาวปกาเกอญอจะได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ไม่ต่างจากคนพื้นราบ แต่บนดอยก็ยังมีข้าว มีพืชผักทางการเกษตร ชาวปกาเกอญอจากองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝนจึงยินดีที่จะนำผลิตผลทางการเกษตรมามอบให้กับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการปรุงอาหารให้กับประชาชนต่อไป เพราะคนไทยไม่ทิ้งกัน.