สุขภาพ » ผู้บังคับบัญชาห่วงใย  ตำรวจจราจร จ.เชียงใหม่ ปลอดภัยไร้โควิด-19

ผู้บังคับบัญชาห่วงใย  ตำรวจจราจร จ.เชียงใหม่ ปลอดภัยไร้โควิด-19

8 พฤษภาคม 2020
656   0

Spread the love

เมื่อวันที่  7 พฤษภาคม 2563   ณ  ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา   พ.ต.อ.ฐาปนพงศ์ ชัยรังษี (จร.1)   ผู้กำกับการกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่   นำข้าราชการตำรวจจราจรในสังกัดของกลุ่มงานจราจร  ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่   ทั้งเขตเหนือ  เขตใต้  ชุดปฏิบัติการพิเศษ ฝ่ายอำนวยการและกิจการพิเศษ จำนวน 101 นาย  ที่อาจมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19  จากภาระกิจให้บริการประชาชน   เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19)  ที่โรงพยาบาลลานนา

ตามโครงการ “ผู้บังคับบัญชาห่วงใย จราจรเชียงใหม่  .. ปลอดภัยจากโควิด-19”     เพื่อความปลอดภัยและสบายใจ  ของข้าราชการตำรวจจราจรและครอบครัว   เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดี   รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน  ที่จะเข้ามารับบริการใกล้ชิด  จากการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจร ว่า ตำรวจจราจร ปลอดภัยจากโควิด-19

ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาตำรวจจราจรเชียงใหม่  มีความห่วงใย  และปรารถนาดีที่จะให้ข้าราชการตำรวจจราจรทุกนาย และประชาชน  ที่เข้ามาติดต่องานกับตำรวจจราจร  มีความปลอดภัยในชีวิต  และปราศจากโรคดังกล่าว  การตรวจหาโควิด-19 ในกลุ่มข้าราชการตำรวจจราจรนี้ เป็น 1 ในมาตรการของกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ในการเตรียมความพร้อมรับมือภาระกิจเปิดเมือง ของจังหวัดเชียงใหม่.