สุขภาพ » อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่เปิดให้บริการพื้นที่ออกกำลังกายเพื่อการ เดิน-วิ่ง พร้อมขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่เปิดให้บริการพื้นที่ออกกำลังกายเพื่อการ เดิน-วิ่ง พร้อมขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

8 พฤษภาคม 2020
640   0

Spread the love

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่เปิดให้บริการพื้นที่ออกกำลังกายเพื่อการ เดิน-วิ่ง สำหรับประชาชนและผู้ที่พักอาศัยอยู่ใน จ.เชียงใหม่ โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในช่วงเย็น ระหว่างเวลา 16.00 – 18.30 น. ของทุกวัน ย้ำกันอีกครั้ง‼️อย่าลืมพกบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้เพื่อเป็นการลงทะเบียนขอใช้บริการในพื้นที่ออกกำลังกายเป็นรายวันทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ และขอความร่วมมือผู้รักสุขภาพที่เข้ามาออกกำลังกายให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่กำหนด มาตรการการใช้พื้นที่ออกกำลังกายที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

 1.  ประเภทการออกกำลังกาย อนุญาตให้มีการออกกำลังกายเฉพาะการเดิน-วิ่ง แบบไม่มีการแข่งขัน เท่านั้น‼
 2. พื้นที่ให้บริการ: บริเวณพื้นที่สำหรับออกกำลังกาย เดิน – วิ่งตามผังที่กำหนด โดยของดการให้บริการเครื่องเล่นทุกชนิด รวมถึงงดให้บริการพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาประเภททีม อาทิ บาสเกตบอล แบดมินตัน และฟุตบอล เป็นต้น
 3. จำนวนผู้เข้ารับบริการต่อวัน:จำกัดวันละไม่เกิน 300 คนโดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจนับบริเวณจุดคัดกรองและขอความร่วมมือเข้ารับบริการตามลำดับ โดยการรอเข้ารับบริการต้องยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อความเป็นระเบียบและเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ
 4. การคัดกรอง:ผู้รักสุขภาพที่เข้ามาออกกำลังกายทุกท่านต้องผ่านจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย บริเวณประตู 2 (ข้างไนท์ซาฟารี) ซึ่งจัดให้เป็นทางเข้า – ออกเพียงประตูเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส เจ้าหน้าที่ผู้ทำการตรวจคัดกรองจะไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้าภายในพื้นที่ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ โดยเด็ดขาด
 5. การลงทะเบียน:ผู้ที่ผ่านการคัดกรองจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้เพื่อเป็นการลงทะเบียนขอใช้บริการในพื้นที่ออกกำลังกายเป็นรายวัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ
 6. การแต่งกาย:ผู้รักสุขภาพที่เข้ามาออกกำลังกายต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ที่มีการใช้บริการในพื้นที่ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่
 7. การเว้นระยะห่าง: การเดิน วิ่ง รวมถึงการนั่งพัก ต้องมีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร โดยที่ในการเดิน – วิ่งนั้นจะต้องเป็นการเดิน – วิ่งทางเดียว ตามลูกศรที่กำหนด (ไม่อนุญาตให้มีการวิ่งสวนทางเพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน)
 8. จุดวางแอลกอฮอล์เจล: อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ ได้จัดให้มีจุดวางแอลกอฮอล์เจล 2 จุด ได้แก่ 1.บริเวณจุดลงทะเบียน (ประตู2) และ 2. บริเวณพื้นที่ลานออกกำลังกาย P2
 9. งดการจำหน่ายสินค้า:อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ ยังคงไม่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ อนุญาตให้มีการนำน้ำดื่มติดตัวมาจำกัดท่านละ 1 ขวดเท่านั้น
 10. การใช้บริการห้องสุขา: เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตรขณะใช้บริการ ทิ้งกระดาษชำระ หรือขยะในจุดที่เตรียมไว้ให้ และปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ ที่ให้ไว้ ทั้งนี้อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ จัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำในพื้นที่ออกกำลังกายทุก 30 นาที และจัดให้มีการกำจัดขยะมูลฝอยหลังจากเวลา 18.30 น. เป็นประจำทุกวัน
 11. พื้นที่จอดรถ: อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ ขอความร่วมมือทุกท่านไม่นำรถเข้ามาจอด หรือผ่านประตู 2‼โดยขอให้จอดรถบริเวณด้านนอก เพื่อให้มาตรการคัดกรองและการจัดระเบียบมีประสิทธิภาพสูงสุด
 12. ข้อห้ามขณะใช้บริการ:ห้ามบ้วนน้ำ น้ำลายหรือเสมหะลงพื้น ห้ามนำอาหารมารับประทานในพื้นที่ ห้ามจับกลุ่มชุมนุมกัน ห้ามใช้เสียงอันดัง ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในพื้นที่ หากฝ่าฝืนอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากการใช้พื้นที่กรณีดังกล่าว เป็นเงินจำนวน 500 บาท
 13. การฝ่าฝืนมาตรการ:หากพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ จะไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้ารับบริการในพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายอีก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดำรงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิต และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19.

Diva4d Toto Online Diva4d sekawanbet Taruh4d Daftar dodoslot kerasbola kerasbola
Dodoslot Kerasbola
bewin999 toto macau tt4d scobet999 gwin4d bewin999 gwin4d tt4d gwin4d slot demo link bewin999