สังคม » รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงยังชีพ เพื่อนำไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกะทบจากสถานการณ์โควิด-19

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงยังชีพ เพื่อนำไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกะทบจากสถานการณ์โควิด-19

1 พฤษภาคม 2020
533   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 63 ที่ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานรับมอบถุงยังชีพ โดยมีนางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมรับมอบ จากศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิวิคลิฟไทย และมูลนิธิสัมผัสใจ จำนวน 150 ชุด ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกะทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

โดยจะนำไปมอบให้กับชมรมผู้สูงอายุในแต่ละอำเภอและเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 16 แห่ง ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอพร้าว อำเภอสันกำแพง อำเภอแม่วาง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันทราย อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่ออน อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอสะเมิง อำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่.