Event » บริษัท ทีซีซี  รีเทล เชียงใหม่ บริจาคข้าวกล่อง สิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาโควิด 19

บริษัท ทีซีซี  รีเทล เชียงใหม่ บริจาคข้าวกล่อง สิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาโควิด 19

1 พฤษภาคม 2020
708   0

Spread the love

บริษัท ทีซีซี  รีเทล เชียงใหม่ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในย่านถนนช้างคลาน ประกอบด้วยโครงการบ้านโบราณเชียงใหม่ , โครงการตลาดอนุสาร ,โครงการกาแลไนท์บาซาร์ มโครงการไนท์บาซาร์เชียงใหม่ , โครงการกาแลสุริวงศ์ และ โครงการเดอะพลาซ่าเชียงใหม่ ขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคม กับการร่วมกับ วัดศรีดอนชัย ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง และ ร้านค้าอื่น ๆ  ร่วมกันบริจาคข้าวกล่อง สิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ณ วัดศรีดอนชัย ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น.