สุขภาพ » จังหวัดเชียงใหม่เตรียมโรงพยาบาลสนามขนาด 280 เตียงเพื่อรองรับสถานการณ์ Covid-19 วางมาตรการป้องกันการกลับมาระบาดซ้ำ

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมโรงพยาบาลสนามขนาด 280 เตียงเพื่อรองรับสถานการณ์ Covid-19 วางมาตรการป้องกันการกลับมาระบาดซ้ำ

29 เมษายน 2020
540   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมโรงพยาบาลสนามขนาด 280 เตียงเพื่อรองรับสถานการณ์ Covid-19  วางมาตรการป้องกันการกลับมาระบาดซ้ำ  ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด แม้ควบคุมสถานการณ์ได้จนไม่มีผู้ป่วยเพิ่มมา 20 วันแล้ว

นายแพทย์จุตชัย มณีรัตน์กล่าวถึงมาตรการ Re Opening เชียงใหม่ ต้องสอดคล้องกับนโยบายของส่วนกลาง ซึ่งมีนโยบายปิดเมืองต่ออีก 1 เดือน เพื่อควบคุมคนเข้าราชอาณาจักร และจะแบ่งโซน Re Opening เช่น ห้างร้านที่มีมาตรการแนวทางการป้องกันที่ชัดเจน ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย คลินิกทันตกรรม โรงภาพยนตร์ เป็นต้น โดยกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคือแรงงานต่างด้าว ผู้สูงอายุ เด็กในศูนย์เด็กและโรงเรียน  ลูกจ้างในสถานประกอบการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง และบุคลากรทางการแพทย์  ขณะเดียวกันการแจกของและอาหารที่มีคนมารวมตัวกันจำนวนมาก เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ก็ต้องมีมาตรการควบคุม

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมโรงพยาบาลสนามขนาด 280 เตียงเพื่อเตรียมรับกรณีมีการระบาดซ้ำไว้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ โดยคาดว่าจะเปิดใช้งานได้กลางเดือนพฤษภาคม 2563 นี้ เพื่อความมั่นคงด้านสาธารณสุขของจังหวัด ทั้งนี้จากสถิติพบว่าจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีผู้ป่วยเพิ่มมา 20 วันแล้ว อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ แม้ว่าจะไม่มีผู้ป่วยเพิ่ม แต่พื้นที่บางจังหวัดโดยเฉพาะภาคใต้และประเทศต่างๆ ก็ยังมีผู้ป่วยอยู่ และพบว่าประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์ มีการกลับมาระบาดซ้ำ ซึ่งต้องวางมาตรการอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการกลับมาระบาดซ้ำรอบสอง.