เศรษฐกิจ » “เกษตรชวนลองลิ้มชิมรสมะม่วงแปลงใหญ่คุณภาพ อำเภอพร้าว เชียงดาวผ่านไปรษณีย์ไทยส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณ”

“เกษตรชวนลองลิ้มชิมรสมะม่วงแปลงใหญ่คุณภาพ อำเภอพร้าว เชียงดาวผ่านไปรษณีย์ไทยส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณ”

28 เมษายน 2020
739   0

Spread the love

วันที่ 28 เมษายน 2563 นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายศรศักดิ์ ยศชนะ เกษตรอำเภอพร้าว นำประธานสมาคมผู้ผลิตมะม่วงคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญ คุ้มสุภา และนาย มานพ บริบูรณ์ ประธานแปลงใหญ่มะม่วงอำเภอเชียงดาว เจรจาข้อตกลงแนวปฏิบัติจำหน่ายผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (thailand post mart) โดยนายสุวรรณ ปันธิดาการย์จริยา และนายสมชาย ณ โมรา หัวหน้าไปรษณีย์พร้าว และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (NBT)ร่วมประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการกลุ่มมะม่วง ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งผลิตมะม่วงคุณภาพที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีพื้นที่ปลูกกว่า 60,392ไร่ เกษตรกรกว่า14,000 กว่าราย พันธุ์ที่นิยมปลูกได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้ อำเภอที่มีพื้นที่ปลูกมากคือ พร้าว เชียงดาว ฝาง ด้วยภูมิประเทศอยู่บนเขาสูงอากาศหนาวเย็น ไม้ผลที่ปลูกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงมีรสชาติหวาน หอม ขนาดผลใหญ่ สีผิวสวย อีกทั้งมีการรวมกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งผ่านการทำเกษตรแปลงใหญ่ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านการบริหารจัดการกลุ่มลดต้นทุนการผลิตการใช้เทคโนโลยี ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ชื่นชอบของชาวไทย และต่างประเทศ โดยเฉพาะญี่ปุ่น เกาหลี แต่ด้วยวิกฤตแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบ

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับไปรษณีย์ไทยช่วยกระจายผลผลิตแก่เกษตรกรพร้อมสนับสนุนการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติผ่านช่องทางจำหน่ายออนไลน์ thailand post mart เพื่อให้ผู้บริโภคในประเทศไม่ว่าอยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็สามารถลองลิ้มชิมรสมะม่วงแปลงใหญ่ จากมะม่วงคุณภาพ อำเภอพร้าว และอำเภอเชียงดาว ขนาดบรรจุกล่องละ 4 กิโลกรัม ราคา 220 และ250 บาท ส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 053112478/สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว053475295 หรือwww.thailandpostmart.com