สุขภาพ » เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ หากเกิดการแพร่ระบาด COVID-19 รอบที่ 2

เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ หากเกิดการแพร่ระบาด COVID-19 รอบที่ 2

28 เมษายน 2020
527   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ วางแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ หากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบที่ 2 โดยถอดบทเรียนจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศสิงคโปร์ พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างต่อเนื่อง
นายแพทย์ธนชล วงศ์หิรัญเดชา นายแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน ด้านระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ถอดบทเรียนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่ได้มีการแพร่ระบาดเป็นรอบที่ 2 ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศสิงคโปร์ เพื่อนำมาวางแผนเตรียมความพร้อมรับมือในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เสนอไว้ 5 มาตรการด้วยกัน คือ 1.ควรมีการดำเนินการเกี่ยวกับ Local Quarantine ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง และสำรองสถานที่เพื่อพร้อมรับผู้ที่จะเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ 2.ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ สำหรับกลุ่มคนที่อยู่รวมกันอย่างหนาแน่น และไม่มีการจัดการสุขอนามัยที่ดี เช่น โรงงาน แคมป์แรงงาน และเรือนจำ 3.ควรเฝ้าระวังในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน และบ้านพักผู้สูงอายุ ซึ่งขณะนี้ได้ลงพื้ที่ไปประเมินความเสี่ยง และวางแผนการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 4.ควรวางมาตรการผ่อนคลายในสถานที่สำคัญ ควบคู่กับการเฝ้าระวังเฉพาะกลุ่มอาชีพเสี่ยง และ 5.ควรมีมาตรการลดความแออัดในบริเวณจุดขึ้นรถ และภายในรถโดยสารสาธารณะ

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (28 เม.ย. 63) พบว่า จังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม ติดต่อกันเป็นวันที่ 20 แล้ว โดยยังมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 40 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 31 ราย และยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 8 ราย ด้านผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค มีสะสม 1,278 ราย ยังอยู่ในโรงพยาบาล 48 ราย กลับบ้านแล้ว 1,230 ราย ในส่วนภาพรวมประเทศในวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มเพียง 7 รายเท่านั้น ซึ่งนับว่าเป็นการเพิ่มที่น้อยที่สุดในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ได้อีกรอบ