สังคม » เชียงใหม่ จัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563

เชียงใหม่ จัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563

25 เมษายน 2020
883   0

Spread the love

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563

เช้าวันนี้ (25 เม.ย. 63) ที่ บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563 เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทยและทรงสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยนานัปการ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย พระองค์ทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถในทางการรบอย่างล้ำเลิศ และเชี่ยวชาญในอาวุธทุกชนิด ทรงตรากตรำพระวรกายในการทำศึกสงครามตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์โดยมิได้ว่างเว้น ซึ่งในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทยจากการได้รับชัยชนะในการทำศึกยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา กษัตริย์ของพม่า จนทำให้ชาวไทยเป็นอิสระและอยู่เย็นเป็นสุขตั้งแต่นั้นมา ซึ่งพระองค์ทรงเสด็จสวรรคตเมื่อวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 6 ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ 25 เมษายน พุทธศักราช 2148 สิริพระชนมายุ 50 พรรษา และสิริดำรงราชสมบัตินานถึง 15 ปี โดยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา พระองค์ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน ปกปักรักษาเอกราชของชาติ จนทำให้มีประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้

ทั้งนี้ วันที่ 25 เมษายน จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่คนไทยจะได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ไทย เนื่องจากในวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ โดยทุกภาคส่วนจะมาร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะแด่พระองค์ท่านเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทยและทรงสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยตลอดมา