สังคม » “เชียงใหม่ปล่อยคาราวานมะม่วงน้ำดอกไม้สู่ผู้บริโภคช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยcovid -19”

“เชียงใหม่ปล่อยคาราวานมะม่วงน้ำดอกไม้สู่ผู้บริโภคช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยcovid -19”

24 เมษายน 2020
534   0

Spread the love

นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นางภณิดา ชัยปัญญา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ นายศรศักดิ์ ยศชนะ เกษตรอำเภอพร้าว ร่วมปล่อยคาราวานช่วยเหลือกระจายผลผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกมะม่วงจำนวน 60,392 ไร่ แหล่งเพาะปลูกที่สำคัญได้แก่ เชียงดาว พร้าว ฝาง คาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวน 68,752 ตันและจะออกมากที่สุดในเดือนพฤษภาคม ตลาดที่สำคัญได้แก่ ญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) นายภูมิ เกลียวสิริกุล ผู้อำนวยการสาขาภาคเหนือตอนบน พร้อมคณะร่วมกับ คณะทำงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตรและบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด มหาชน ร่วมช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงเพื่อส่งออกอำเภอพร้าว ในการจัดหาช่องทางกระจายสินค้าออกสู่ตลาดปลายทางกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผ่านพื้นที่สถานีบริการน้ำมันปตท.กว่า 10 จุด

โดยจำหน่ายขนาดบรรจุกล่องละ 5 กิโลกรัม กล่องละ 150 บาท และกล่องละ 8 กิโลกรัม กล่องละ 240 บาท โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากปลัดอวุโส อำเภอพร้าวและเพื่อความเป็นศิริมงคล ได้รับความเมตตาจากพระครูวรวรรณวิวัฒน์ เข้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเวียงพรมน้ำมนต์อำนวยอวยพรแก่คาราวานมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสู่ผู้บริโภค จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอุดหนุนสินค้าเกษตรไทย เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิต ทำให้ประเทศไทยฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน