สังคม » พมจ. เชียงใหม่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ส่งความห่วงใยสู่ชุมชน

พมจ. เชียงใหม่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ส่งความห่วงใยสู่ชุมชน

20 เมษายน 2020
427   0

Spread the love

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนหัวฝาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

บ่ายวันนี้ (20 เม.ย. 63) นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกงสุลต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ นำถุงยังชีพ ซึ่งประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนหัวฝาย ตำบลช้างคลาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มผู้ใช้แรงงานและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติ ขาดรายได้ และไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือจากทางภาครัฐ

นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ที่ผ่านมา ประชาชนกลุ่มนี้ได้ออกไปต่อแถวเข้ารับการแจกจ่ายสิ่งของกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน และได้มอบหมายให้ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมือง ถึงหน้าประตูบ้าน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนให้อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสัมคม เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19