สังคม » ผอ.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตรวจความเรียบร้อยพร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน

ผอ.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตรวจความเรียบร้อยพร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน

20 เมษายน 2020
540   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตรวจความเรียบร้อยภายในอาคารผู้โดยสารและพื้นที่ปฏิบัติการเขตการบิน พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ อาทิ พนักงานทำความสะอาด พนักงานปฏิบัติการเขตการบิน และพนักงานรักษาความปลอดภัย

 ซึ่งถึงแม้ว่าปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะมีจำนวนผู้โดยสารและผู้ใช้บริการเฉลี่ยเพียงวันละ 300 คน มีเที่ยวบินเข้าและออกวันละ 4 เที่ยวบิน ในเส้นทางดอนเมือง-เชียงใหม่-ดอนเมือง และ สุวรรณภูมิ-เชียงใหม่-สุวรรณภูมิ โดยสายการบินนกแอร์และสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์ และได้ปิดพื้นที่ให้บริการ รวมทั้งร้านค้าต่างๆ บางส่วน แต่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ก็ยังคงรักษามาตรฐานการให้บริการและมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ เต็มรูปแบบ

รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองผู้โดยสารที่จังหวัดเชียงใหม่และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังได้เร่งดำเนินการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ นอกเหนือจากการทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร และเขตปฏิบัติการเขตการบินที่ดำเนินการทุกวัน โดยเฉพาะจุดที่ผู้โดยสารหรือเจ้าหน้าที่ต้องสัมผัสใช้งาน รวมถึงการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ขนาดใหญ่ในเขตลานจอดอากาศยาน ที่อาจเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนก หรือแมลง ที่ถือเป็นอันตรายต่ออากาศยาน

ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการเต็มรูปแบบอีกครั้ง หลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเบื้องต้นสายการบินต่างๆ มีแนวโน้มที่จะเริ่มกลับมาทำการบินอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป.