Event » อนันตรา เชียงใหม่ นำทีมช่วยนักดับไฟป่าสร้างแนวกันไฟ

อนันตรา เชียงใหม่ นำทีมช่วยนักดับไฟป่าสร้างแนวกันไฟ

20 เมษายน 2020
461   0

Spread the love

ด้วยสถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เรื้อรังอย่างต่อเนื่องมาหลายปี และมีแนวโน้มว่าจะประสบปัญหาหนักขึ้นทุกๆปี โดยปัจจุบันปี 2563 ยังประสบปัญหาไฟป่าลุกลามอย่างหนักหน่วงในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ และส่งผลให้ตลอดช่วงที่ผ่านมาค่าฝุ่นควัน PM 2.5 พุ่งสูงเกินค่ามาตรฐาน จนขึ้นเป็นอันดับ 1 ของโลก

โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ นำทีมโดย เซเรซ่า อิชวาร่า(Syahreza Ishwara) ผู้จัดการทั่วไป และ แฮนส์ ดีเมลโล (Hans D’mello) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวและด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการจะอนุรักษ์สถานที่ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่ จึงได้ร่วมก่อตั่งกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือนักอาสาดับไฟป่า โดยโครงการดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่ปลายปี 2562 ด้วยการจัดกิจกรรมระดมทุน คอนเสิร์ตการกุศล โดยได้รับการสนับสนุนจากนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนนานาชาติเปรมฯ เชียงใหม่ ซึ่งทุนจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้นำไปซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า พร้อมมอบอาหารและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพ ให้กับนักอาสาดับเพลิง

และในปี 2563 อนันตรา เชียงใหม่ ยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ไฟป่าลุกลามในจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้บริหารและพนักงานอนันตรา เชียงใหม่ ได้ร่วมกันสร้างแนวกันไฟ และปรับปรุงสถานีดับไฟป่า ให้กับนักอาสาดับไฟป่า อำเภอสะเมิง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านทำงานได้อย่างราบรื่น โดยโครงการดังกล่าว อนันตรา เชียงใหม่ ยังคงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนนักอาสาดับเพลิง ในกิจกรรมอื่นๆต่อไป.