สังคม » เชียงใหม่ ผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันรายใหม่ เป็น 0 ติดต่อกันเป็นวันที่ 10 แล้ว

เชียงใหม่ ผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันรายใหม่ เป็น 0 ติดต่อกันเป็นวันที่ 10 แล้ว

18 เมษายน 2020
420   0

Spread the love

เชียงใหม่ วางมาตรการกรณีบริจาคสงเคราะห์ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ปลอดภัย ป้องกันการอยู่ใกล้ชิด เบียดเสียด ซึ่งอาจส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มได้

นายแพทย์ วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุด วันนี้ (17 เม.ย. 63) จังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ ติดต่อกันเป็นวันที่ 10 แล้ว ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมยังอยู่ที่ 40 ราย กลับบ้านแล้ว 24 ราย รักษาที่โรงพยาบาล 15 ราย เสียชีวิต 1 ราย มีผู้เดินทางจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้ามาในพื้นที่ รวมสะสมทั้งหมด 13,919 ราย กักตัวกักตัวครบ 14 วัน 11,531 ราย อยู่ระหว่างการกักตัวที่บ้าน 2,388 ราย สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 1,495 ราย กักตัวครบ 14 วัน 1,490 ราย คงเหลือผู้ที่กักตัวอยู่ที่บ้าน เพียง 5 ราย

ด้าน นายสมชาย เกตะมะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้ร่วมกันแถลงถึงแนวทางการให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงใหม่ ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทำให้มีประชาชนชาวเชียงใหม่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจำนวนมาก และได้มีกลุ่มประชาชน/ภาคเอกชน ร้านค้าต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ออกมาให้ความช่วยเหลือโดยการบริจาคอาหาร และเงินสนับสนุนในสถานที่ต่าง ๆ นั้น นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ติดตามสถานการณ์โดยตลอด และขอขอบคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่าน ที่ได้สงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ แต่จากภาพที่ปรากฏว่ามีผู้เข้ารับสิ่งของบริจาคจำนวนมาก โดยไม่สามารถควบคุมความเป็นระเบียบที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่ถูกต้อง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณากำหนดแนวทางการบริหารจัดการกรณีสงเคราะห์ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้เทศบาลนครเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สำรวจและลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริจาคอาหารหรือสิ่งของไปส่งมอบแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบถึงครัวเรือน โดยไม่ต้องเป็นภาระในการเดินทาง และจะมีการบันทึกภาพและข้อมูล แสดงหลักฐานการรับมอบสิ่งของ ให้เจ้าของผู้บริจาคอาหารและสิ่งของได้รับทราบ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะมอบอาหารหรือสิ่งของแก่ผู้ได้รับผลกระทบด้วยตนเอง ให้ประสานแจ้งทางเทศบาลนครเชียงใหม่ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีจิตศรัทธาซึ่งจะได้จัดยานพาหนะและเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก ส่งมอบอาหารหรือสิ่งของถึงครัวเรือนของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง โดยจัดเตรียมสถานที่และนัดหมายให้เหมาะสม สามารถรองรับประชาชนตามมาตรการ Social distancing หรือ “การเว้นระยะห่างทางสังคม” รวมทั้งปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย

ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการบริจาคสิ่งของหรือมีความประสงค์ลงพื้นที่บริจาคฯ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือนัดหมายลงพื้นที่ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 08-8267-1325 08-9951-8557 และ 06-3661-9951

Diva4d Toto Online Diva4d sekawanbet Taruh4d Daftar dodoslot kerasbola kerasbola
Dodoslot Kerasbola
bewin999 toto macau tt4d scobet999 gwin4d bewin999 gwin4d tt4d gwin4d slot demo link bewin999