เศรษฐกิจ » เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ประชุมหารือสถานการณ์ผลไม้ ร่วมกับเกษตรในภาคเหนือ

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ประชุมหารือสถานการณ์ผลไม้ ร่วมกับเกษตรในภาคเหนือ

17 เมษายน 2020
1094   0

Spread the love

นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายวิชัย ศรีโพธิ์งาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ร่วมคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ประจำปีการผลิต 2563 โดย นายนวนิตน์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองจ.เชียงใหม่

การประชุมดังกล่าวเพื่อประมาณการผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจภาคเหนือ ได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ โดยรายงานสถานการณ์ข้อมูลการสำรวจในแต่ละจังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง น่าน ตาก แพร่ พะเยา รวมถึงคาดคะเนความต้องการปริมาณผลผลิต (ปรับสมดุล Demand – Supply) แผนการบริหารจัดการลำไย ลิ้นจี่ ปี2563 ในระดับภาคเหนือซึ่งปีนี้ไม้ผล ได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้ง น้ำไม่เพียงพอต่อการผลิต ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตปรับลดลงโดยภาคเหนือตอนบนมีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่ประมาณ 87,935 ไร่ ส่วนลำไย มีพื้นที่ปลูกประมาณ 867,905 ไร่

นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ กล่าวว่า ”ลิ้นจี่” เป็นไม้ผลที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุดของประเทศ คือประมาณ 45,094 ไร่ โดยปลูกมากที่ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการ ตามลำดับ พันธุ์ที่นิยมปลูก คือ จักพรรดิ์ ฮงฮวย เริ่มให้ผลผลิตช่วงปลายเดือนเมษายน – กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งปีนี้คาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวน 20,392 ตัน ซึ่งต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเพราะสภาพภูมิอากาศแห้งแล้ง ส่งผลน้ำต้นทุนเพื่อการผลิตมีไม่เพียงพอ อีกทั้งเรื่องของการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า ที่อาจส่งผลต่อผลผลิตลิ้นจี่ช่วงออกสู่ตลาด สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จึงรณรงค์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการดูแลไม้ผลในช่วงฤดูแล้งแก่เกษตรกรในพื้นที่ 25 อำเภอทราบ พร้อมทั้งเตรียมแผนการบริหารจัดการไม้ผลครบวงจรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป แต่ที่สำคัญประชาชนคนไทยไม่ทิ้งกัน อย่าลืมอุดหนุนลิ้นจี่ที่จะออกสู่ตลาดซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด”

Diva4d Toto Online Diva4d sekawanbet Taruh4d Daftar dodoslot kerasbola kerasbola
Dodoslot Kerasbola
bewin999 toto macau tt4d scobet999 gwin4d bewin999 gwin4d tt4d gwin4d slot demo link bewin999