สังคม » เชียงใหม่ ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ติดต่อกันเป็นวันที่ 8

เชียงใหม่ ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ติดต่อกันเป็นวันที่ 8

16 เมษายน 2020
540   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม ติดต่อกันเป็นวันที่ 8 เน้นย้ำประชาชนเว้นระยะห่างทางสังคมต่อไป

นายแพทย์ธนชล วงศ์หิรัญเดชา นายแพทย์ชำนาญการระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ว่า วันนี้ (16 เม.ย. 63) จังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 8 ติดต่อกัน โดยผู้ป่วยติดเชื้อสะสมยังอยู่ที่ 40 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ที่รักษาตัวหายเพิ่มอีก 1 ราย รวมผู้ที่กลับบ้านแล้ว 24 ราย รักษาที่โรงพยาบาล 15 ราย เสียชีวิต 1 ราย มีผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สะสมทั้งหมด 12,991 ราย กักตัวกักตัวครบ 14 วัน 10,370 ราย อยู่ระหว่างการกักตัวที่บ้าน 2,621 ราย สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 1,489 ราย กักตัวอยู่ที่บ้าน 27 ราย และกักตัวครบ 14 วัน 1,462 ราย

นอกจากนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ มั่นใจในผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว เพราะมีการตรวจยืนยันเชื้อเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ และขอบคุณความร่วมมือของพี่น้องประชาชนที่ช่วยให้สถานการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้น และยังคงปฏิบัติตัวตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมต่อไป เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ โดยการหยุดอยู่บ้านและออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น รวมทั้งเฝ้าระวังอาการของตัวเอง หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หรือเสียการรับรู้กลิ่นและรส ร่วมกับมีประวัติเสี่ยง ขอให้รีบพบแพทย์ใกล้บ้านเพื่อตรวจหาเชื้อต่อไป ขอให้พี่น้องประชาชนรอจนกว่าจะมั่นใจว่าสามารถควบคุมโรคได้ และจะได้มีการหารือเพื่อผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ให้กับประชาชน

ด้าน นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงในส่วนการจ่ายเงินเยียวยาลูกจ้างและคนว่างงาน สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะได้รับการช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งได้มีมาตรการช่วยเหลือทั้งนายจ้างและลูกจ้าง โดยลดอัตราการจ่ายเงินสมทบ จากเดิมของนายจ้าง 5% ลดลงเหลือ 4% และของลูกจ้างจากเดิม 5% ลดลงเหลือ 1% ส่วนผู้ที่ประกันตนตามมาตรา 39 เหลือ 86 บาทต่อเดือน ทั้งนี้มีผลตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 โดยสามารถจ่ายได้ที่เคาท์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา ในกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ทางสำนักงานประกันสังคมจะได้เพิ่มเงินกรณีว่างงานเป็น 62% เป็นเวลา 90 วัน ทั้งในกรณีที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ ซึ่งในขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีถึง 74 สถานประกอบการ มีลูกจ้างได้รับผลกระทบกว่า 4,000 ราย ส่วนลูกจ้างที่ว่างงานจากการถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินทดแทน 70% ของค่าจ้างเป็นเวลา 200 วัน และหากลาออกเอง ก็จะได้รับเงินทดแทน 45% ของค่าจ้างเป็นเวลา 90 วัน

ส่วนผู้ที่ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 สามารถขึ้นทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน ได้ที่ เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด