สุขภาพ » ศูนย์วิทย์เชียงใหม่ฯ รับรองมาตรฐานห้องแลปลานนา ตรวจ PCR COVID-19 ได้แล้ว

ศูนย์วิทย์เชียงใหม่ฯ รับรองมาตรฐานห้องแลปลานนา ตรวจ PCR COVID-19 ได้แล้ว

16 เมษายน 2020
813   0

Spread the love

ห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ โรงพยาบาลลานนา ผ่านการรับรองมาตรฐานการตรวจ COVID-19 สามารถค้นหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ Real-Time PCR ได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว รู้ผลใน 24 ชั่วโมง พร้อมเปิดให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 แก่ผู้ป่วย และผู้ที่สนใจตรวจเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ ตรวจแลปพิเศษ ไบโอโมเลกุลลาร์ โรงพยาบาลลานนา คุณนงนุช ประภามณฑล หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับ คุณพรรณราย วีระเศรษฐกุล หัวหน้างานพยาธิวิทยา จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่ได้เข้ามาตรวจสอบ ประเมินมาตรฐาน ก่อนการเปิดให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 ด้วยเทคนิค Real time PCR ซึ่งเป็นเทคนิคมาตรฐาน และได้รับการยอมรับในการวินิจฉัยจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ สามารถรองรับในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.052-134777 ///จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา