สังคม » เชิญชวนชาวเชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติตามแนวทาง “4 งด 3 สืบสาน” ในเทศกาลสงกรานต์ 2563

เชิญชวนชาวเชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติตามแนวทาง “4 งด 3 สืบสาน” ในเทศกาลสงกรานต์ 2563

8 เมษายน 2020
512   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติ 4 งด 3 สืบสาน

4 งด คือ งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ทุกระดับ งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา งดเว้นการรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ และงดเว้นเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก

3 สืบสาน คือ การสรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน การแสดงความกตัญญูและขอพรต่อบิดา มารดา หรือผู้มีพระคุณที่อาศัยอยู่ใกล้กัน ด้วยการกราบไหว้ และขอพร โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร รวมทั้งสวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย การแสดงความกตัญญูและขอพรต่อบิดา มารดา หรือผู้มีพระคุณที่อาศัยอยู่ห่างไกล ด้วยช่องทางการใช้โทรศัพท์ หรือสื่อออนไลน์