สุขภาพ » โรงพยาบาลลานนา รับเครื่องมือใหม่ เพิ่มศักยภาพรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจตีบ โดยไม่ต้องผ่าตัด

โรงพยาบาลลานนา รับเครื่องมือใหม่ เพิ่มศักยภาพรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจตีบ โดยไม่ต้องผ่าตัด

3 เมษายน 2020
556   0

Spread the love

วันที่ 2 เมษายน 2563 : ตัวแทนผู้บริหารโรงพยาบาลลานนา น.ส.สุธีรา ตันติสันถวพงศ์ หัวหน้าแผนกผู้ป่วยหนัก และ ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลลานนา รับมอบ เครื่องมือสวนหัวใจ รุ่น “Artis One” จาก นายจรูญรัตน์ พุดปา ตำแหน่ง Application Specialist บริษัท Siemens Healthcare เข้ามาใช้ใน ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ เพื่อเป็นเครื่องมือของแพทย์ในการสวนหัวใจ เพื่อตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคหัวใจ ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ที่ยังไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัด

ซึ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง เครื่องมือสวนหัวใจ รุ่น “Artis One”นี้ จะช่วยให้แพทย์สามารถเห็นภาพอวัยวะภายในหัวใจ ได้แบบเสมือนจริงชัดเจน เพิ่มประสิทธิภาพในการสวนหัวใจให้มีความแม่นยำ ตรงจุด มากขึ้น ลดระยะเวลาการทำงานในขณะที่ทำการสวนหัวใจ อีกทั้งยังสามารถ นำมาใช้ในการรักษา ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคตับ หลอดเลือดแขน ขา ตับ รวมทั้งหลอดเลือดอื่นๆได้ทั่วร่างกาย