สุขภาพ » เชียงใหม่ตั้งหน่วยปฏิบัติการป้องกันโรค COVID-19 ระดับพื้นที่

เชียงใหม่ตั้งหน่วยปฏิบัติการป้องกันโรค COVID-19 ระดับพื้นที่

1 เมษายน 2020
481   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์โรค COVID-19 ในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 มีรายงานยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มแพร่ระบาดกระจายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชน ประกอบกับมีผู้เดินทางเข้ามาจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อ หรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง รวมถึงการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค มายังจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก

 ดังนั้นเพื่อยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์โรค COVID-19 ในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการค้นหา ติดตาม ตรวจสอบ การเฝ้าระวังการกักกันตนเองที่บ้านของกลุ่มเสี่ยง และการจัดตั้งด่านคัดกรองชั่วคราว บริเวณเส้นทางสัญจรหลักเชื่อมต่อระหว่างอำเภอหรือระหว่างจังหวัด โดยมอบหมายให้นายอำเภอ เป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการระดับอำเภอ มอบหมายให้ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล เป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการระดับตำบล และมอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้าน เป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการระดับหมู่บ้านและชุมชน ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยปฏิบัติการในทุกระดับ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19.

.