สุขภาพ » เชิญชวนรับชม เทคนิคการทำงาน และ ให้ความรู้ขั้นสูงในงานทันตกรรม ผ่าน Facebook Live

เชิญชวนรับชม เทคนิคการทำงาน และ ให้ความรู้ขั้นสูงในงานทันตกรรม ผ่าน Facebook Live

1 เมษายน 2020
611   0

Spread the love

ขอเชิญชวน ทันตแพทย์ผู้สนใจทั่วประเทศ นิสิตนักศึกษา ประชาชนผู้สนใจ ร่วมรับชมรับฟัง การบรรยายด้านทันตกรรม ในหัวข้อ “เทคนิคการทำงานและความรู้ขึ้นสูงในการในงานทันตกรรม” ในลักษณะประชุมวิชาการออนไลน์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ ทันตแพทย์ทั่วไป นิสิต นักศึกษา ตลอดประชาชนผู้สนใจด้านทันตกรรมโดยทันตบุคลากรมีความจำเป็นต้องศึกษาวิชาการอยู่ตลอดและเพื่อที่จะให้การบริการทางทันตกรรมแก่พี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และ ด้วยสถานการณ์ของการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ยังมีความน่าเป็นห่วง จึงได้จัดประชุมวิชาการอ่านเครือข่ายออนไลน์ Facebook Live ขึ้น คอรส์ “Endodontic TX VS Dental Implant Tx หมัดต่อหมัดในงานทันตกรรม”จะจัดขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2563 ในเวลา 19.00 -20.00 น. โดยวิทยากร ผศ.ทพ.ดร.วีระพันธ์ อุ่นเมืองทอง และ อ.ทพ.ดร. พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์ และ คอร์ส “All about Zirconia Crown” ในช่วงปลายเดือน เมษายน 2563 และ คอรส์ All about Removable Partial Denture Materials ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2563 อีกครั้งหนึ่ง

โดยค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทางผู้จัดขอเป็นเงินบริจาคเพื่อสมทบโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผ่านทางบัญชี คณะทันตแทยศาสตร์ มช. เลขบัญชี 504-0-70090-7 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสุเทพ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับชมในเวลา 19.00 – 20.00 น. ในช่อง Facebook Live : Pisaisit Chaijareenont (https://www.facebook.com/pisaisit.chaijareenont) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-944429 และ 098-789-0234

ร่วมสนับสนุนและ ประชาสัมพันธ์โดย : บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด