สุขภาพ » เชิญชวนรับชม เทคนิคการทำงาน และ ให้ความรู้ขั้นสูงในงานทันตกรรม ผ่าน Facebook Live

เชิญชวนรับชม เทคนิคการทำงาน และ ให้ความรู้ขั้นสูงในงานทันตกรรม ผ่าน Facebook Live

1 เมษายน 2020
664   0

Spread the love

ขอเชิญชวน ทันตแพทย์ผู้สนใจทั่วประเทศ นิสิตนักศึกษา ประชาชนผู้สนใจ ร่วมรับชมรับฟัง การบรรยายด้านทันตกรรม ในหัวข้อ “เทคนิคการทำงานและความรู้ขึ้นสูงในการในงานทันตกรรม” ในลักษณะประชุมวิชาการออนไลน์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ ทันตแพทย์ทั่วไป นิสิต นักศึกษา ตลอดประชาชนผู้สนใจด้านทันตกรรมโดยทันตบุคลากรมีความจำเป็นต้องศึกษาวิชาการอยู่ตลอดและเพื่อที่จะให้การบริการทางทันตกรรมแก่พี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และ ด้วยสถานการณ์ของการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ยังมีความน่าเป็นห่วง จึงได้จัดประชุมวิชาการอ่านเครือข่ายออนไลน์ Facebook Live ขึ้น คอรส์ “Endodontic TX VS Dental Implant Tx หมัดต่อหมัดในงานทันตกรรม”จะจัดขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2563 ในเวลา 19.00 -20.00 น. โดยวิทยากร ผศ.ทพ.ดร.วีระพันธ์ อุ่นเมืองทอง และ อ.ทพ.ดร. พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์ และ คอร์ส “All about Zirconia Crown” ในช่วงปลายเดือน เมษายน 2563 และ คอรส์ All about Removable Partial Denture Materials ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2563 อีกครั้งหนึ่ง

โดยค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทางผู้จัดขอเป็นเงินบริจาคเพื่อสมทบโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผ่านทางบัญชี คณะทันตแทยศาสตร์ มช. เลขบัญชี 504-0-70090-7 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสุเทพ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับชมในเวลา 19.00 – 20.00 น. ในช่อง Facebook Live : Pisaisit Chaijareenont (https://www.facebook.com/pisaisit.chaijareenont) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-944429 และ 098-789-0234

ร่วมสนับสนุนและ ประชาสัมพันธ์โดย : บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด

Diva4d Toto Online Diva4d sekawanbet Taruh4d Daftar dodoslot kerasbola kerasbola
Dodoslot Kerasbola
bewin999 toto macau tt4d scobet999 gwin4d bewin999 gwin4d tt4d gwin4d slot demo link bewin999