สังคม » “รองผู้ว่าเชียงใหม่ย้ำ 3 ประเด็นร้อนในเวทีพัฒนาบทบาทสตรี”

“รองผู้ว่าเชียงใหม่ย้ำ 3 ประเด็นร้อนในเวทีพัฒนาบทบาทสตรี”

1 เมษายน 2020
405   0

Spread the love

นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ในการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากพิจารณาศักยภาพกลุ่มสตรีในการบริหารจัดการหนี้ และสินเชื่อเพื่อการพัฒนา โดยคณะอนุกรรมการ แล้ว ยังได้เน้นย้ำ 3 ประเด็นเร่งด่วนขอให้หน่วยงานราชการให้ความสำคัญดังนี้

1.การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (covid-19) เร่งสำรวจข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน ที่จำเป็นต่อการยังชีพ ของแต่ละครัวเรือนชุมชน ในช่วงการระบาดเพื่อดำเนินการมาตรการช่วยเหลือแก่ชุมชนต่อไป
2.สถานการณ์ไฟป่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ขอให้หน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานในส่วนอำเภอ ตำบล บูรณาการ เติมเต็ม ภารกิจร่วมปฎิบัติการต่างๆ กับทางพื้นที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน

3.เรื่องสถานการณ์ภัยแล้ง ขอให้สำนักงานเกษตรจังหวัด หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินมาตรการเข้าช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะไม้ผลต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ และหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนเรื่องของน้ำใช้ในการเกษตรที่จะช่วยให้ผ่านช่วงแล้งนี้ไปได้