การศึกษา » มช. เร่งช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

มช. เร่งช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

29 มีนาคม 2020
911   0

Spread the love

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่งช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือ ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและของโลก จะส่งผลต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยเช่นกัน สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้อนุมัติจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือบรรเทาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและสาธารณภัยขึ้น


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ และมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคนให้สามารถศึกษาต่อได้ตามแผนการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา แม้จะอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่คับขัน มหาวิทยาลัยจึงได้เตรียมการบรรเทาความเดือนร้อนแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบสามารถขยายระยะเวลาหรือขอผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตั้งแต่ภาคเรียนฤดูร้อน (2562) นี้เป็นต้นไป ภายใต้โครงการลดผลกระทบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงค่าหอพักในมหาวิทยาลัย


นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้สำรวจจำนวนนักศึกษาและลักษณะของความต้องการความช่วยเหลือระหว่างเดือนเมษายน 2563 – มิถุนายน 2563 ที่จะถึงนี้ โดยโครงการนี้จะมีผลต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปัจจุบันนี้ในปีการศึกษา 2562 และครอบคลุมการช่วยเหลือนักศึกษาใหม่ที่จะรายงานตัวในปีการศึกษา 2563 นี้ด้วย เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ได้ทัน มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาที่พร้อมจะช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา และคณะที่นักศึกษาสังกัด
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบต่อไป

Diva4d Toto Online Diva4d sekawanbet Taruh4d Daftar dodoslot kerasbola kerasbola
Dodoslot Kerasbola
bewin999 toto macau tt4d scobet999 gwin4d bewin999 gwin4d tt4d gwin4d slot demo link bewin999