ท่องเที่ยว » เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีปิดให้บริการเข้าเที่ยวชมเป็นการชั่วคราว 27 มีนาคม – 30 เมษายน 2563

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีปิดให้บริการเข้าเที่ยวชมเป็นการชั่วคราว 27 มีนาคม – 30 เมษายน 2563

26 มีนาคม 2020
447   0

Spread the love

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีปิดให้บริการเข้าเที่ยวชมเป็นการชั่วคราว 27 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ

นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า จากมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่มีมติให้ปิดการให้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการควบคุมมิให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19 ออกไปในวงกว้าง และลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงขอหยุดการให้บริการเข้าเที่ยวชมกิจกรรมต่างๆ ทุกกิจกรรม และทุกพื้นที่ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นการชั่วคราว เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้หากมีกรณีจำเป็นเช่น เกิดการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น หรือมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติม อาจมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการ ปิด—เปิด การให้บริการตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้มีมาตรการการปฏิบัติงานจากที่บ้านและการปฏิบัติงานนอกพื้นที่สำนักงาน และกระจายการปฏิบัติงานที่ไม่เกิดการรวมกลุ่มกัน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ เตรียมรองรับการเปิดให้บริการอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย