สังคม » เชียงใหม่วางมาตรการเข้มป้องกันโควิด ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนก่อนเข้าศาลากลาง

เชียงใหม่วางมาตรการเข้มป้องกันโควิด ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนก่อนเข้าศาลากลาง

25 มีนาคม 2020
422   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ วางมาตรการเข้มตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าศาลากลาง ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 63  วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Institute of Software Chinese Academy of Sciences ประเทศจีน ได้ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่เข้ามาภายในบริเวณอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบ AI Body Temperature System มีความแม่นยำ +-0.3 องศาเซลเซส เรียลไทม์ และแจ้งเตือนทุก 30 วินาที เป็นระบบการทำงานร่วมกันระหว่าง AI Facial Recognition, Infrared Thermal Camera และ Blackbody เครื่องกำหนดค่ากลางอุณหภูมิ (เพิ่มความแม่นยำ) มี Data display/Dashboard แสดงข้อมูลทางสถิติ เช่น อุณหภูมิ เพศ อายุ เป็นต้น

 เพื่อช่วยในการตัดสินใจ มีฟังก์ชั่น Human Resources Record Management ด้วยระบบ Learning Face Recognition และมี Target Health Record ด้วย ซึ่งหากบุคคลใดตรวจวัดครั้งที่ 1 อุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส เจ้าหน้าที่จะแนะนำให้นั่งพักประมาณ 5-10 นาที และทำการวัดอุณหภูมิร่างกายซ้ำอีกครั้ง หากอุณหภูมิลดลงจะอนุญาตให้เข้าในอาคารศาลากลางจังหวัดได้ แต่หากอุณหภูมิไม่ลดลงเจ้าหน้าที่จะแนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งอ่างล้างมือพร้อมน้ำยาล้างมือไว้ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งประชาชนล้างมือก่อนเข้าไปภายในบริเวณอาคารอำนวยการ ทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการมาติดต่อราชการของประชาชน และเป็นตัวอย่างแก่สถานที่อื่นๆ ได้นำไปปฏิบัติด้วย.