สังคม » ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดระเบียบพื้นที่ให้บริการ ตามนโยบาย Social Distancing

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดระเบียบพื้นที่ให้บริการ ตามนโยบาย Social Distancing

25 มีนาคม 2020
447   0

Spread the love

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดระเบียบพื้นที่ให้บริการต่างๆ ตามนโยบาย Social Distancing ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่จะช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้รับความร่วมมือที่ดีจากผู้ประกอบการ ส่วนราชการ สายการบินในการกำหนดระยะห่างของพื้นที่ให้บริการ ขณะที่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการก็ให้ความร่วมมืออย่างดีในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ก่อนหน้านี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก้าอี้นั่งพักคอย และการใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ลิฟต์ ให้มีระยะห่างมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มการตรวจคัดกรองผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ และผู้ปฏิบัติงาน ให้ครอบคลุม

ทั้งหมดทุกคนที่เข้ามาภายในอาคารผู้โดยสาร และโดยเฉพาะผู้โดยสารจะได้รับการตรวจคัดกรองซ้ำอีกครั้งก่อนเข้าสู่ห้องโถงผู้โดยสารขาออกทั้งในและระหว่างประเทศ ซึ่งการตรวจคัดกรองจะมีทั้งการใช้อุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกายแบบมือถือ (Hand Held) และการใช้เครื่องเทอร์โมสแกน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจ อย่างไรก็ตามหากผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ มีอาการไข้สูง ไอ จาม หรือมีน้ำมูก ขอความร่วมมือแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นจากแพทย์ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ หรือเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อันจะเป็นการช่วยกันสกัดยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19