การศึกษา » สัตวศาสตร์แม่โจ้อาสา…พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน โรคโควิด 19 มั่นใจ ม.แม่โจ้ปลอดเชื้อโควิด แน่นอน …

สัตวศาสตร์แม่โจ้อาสา…พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน โรคโควิด 19 มั่นใจ ม.แม่โจ้ปลอดเชื้อโควิด แน่นอน …

24 มีนาคม 2020
717   0

Spread the love

24 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมให้กำลังใจและแสดงความขอบคุณ ทีมงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่จัดกิจกรรมสัตวศาสตร์จิตอาสา ภายใต้โครงการสัตวศาสตร์บำเพ็ญประโยชน์ สืบสานประเพณี และส่งเสริมวัฒนธรรม และคุณธรรมจริยธรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.สพ.ญ.ดร.พชรพร ตาดี อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ และนักวิชาการสัตวบาลของคณะฯ นำทีมนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ฯ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

กิจกรรมจัดในระหว่างวันที่ 24 – 27 มีนาคม 2563 ซึ่งทางคณาจารย์ได้ทำการฝึกอบรม ให้ความรู้แก่นักศึกษาและทีมงานที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณอาคารเรียน สำนักงาน และห้องต่าง ๆ แต่ละชั้นของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด 19