สังคม » เชียงใหม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 1 ราย พร้อมเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง

เชียงใหม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 1 ราย พร้อมเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง

23 มีนาคม 2020
422   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 1 ราย พร้อมเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังตามจุดแรกเข้าต่างๆ รวมถึงมาตรการเฝ้าระวังในระดับชุมชน

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์ในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้น แต่ยังพบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 1 ราย ส่วนที่มีผู้คนเดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก จากการตรวจสอบพบว่า ยอดผู้ที่เดินทางยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ เดินทางโดยเครื่องบินประมาณ 3,000 คน ทางรถไฟ ประมาณ 200 คน และทางรถโดยสาร ถึงจังหวัดเชียงใหม่เวลาประมาณ 12.00 น. ประมาณ 500 คน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการติดเชื้อ ซึ่งทุกภาคส่วนให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ทั้งตามจุดแรกเข้าต่างๆ อาทิ สถานีขนส่ง สนามบิน สถานีรถไฟ และยังมีมาตรการเฝ้าระวังในระดับชุมชน ที่อาศัยเครือข่ายชุมชน ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. ตลอดจนคนในชุมชนร่วมกันเฝ้าระวังบุคคลต่างๆ ที่เข้ามาในพื้นที่ โดยไม่ได้ถูกคัดกรองตามจุดต่างๆ เช่น การขับรถยนต์ส่วนตัวมาเอง โดยทุกคนจะได้รับคำแนะนำ ให้แยกสังเกตุอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน หากมีอาการผิดปกติจะได้นำเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ทันที จึงขอให้พี่น้องชาวเชียงใหม่มั่นใจกับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันของจังหวัด นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือมาตรการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ การนำหลักการบริหารจัดการในการป้องกันโรคมาใช้ในร้านอาหาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ให้สามารถรับประทานอาหารได้อย่างถูกสุขลักษณะ ซึ่งจะได้มีการหารือและพิจารณาต่อไป

ด้าน นายแพทย์ วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดเผยสถานการณ์ผู้ป่วยในจังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุด จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยที่ยืนยันติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 13 ราย หายกลับบ้านแล้ว 1 ราย ยังอยู่โรงพยาบาล 12 ราย อยู่ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ 7 ราย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1 ราย โรงพยาบาลสันทราย 2 ราย และโรงพยาบาลประสาท 2 ราย และมีผู้ป่วยที่อาการดีขึ้น คาดว่าจะได้กลับบ้าน 2 ราย ส่วนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคสะสม 471 ราย กลับบ้านแล้ว 366 ราย อยู่ในโรงพยาบาล 105 ราย และเป็นผู้เดินทางจากเขตติดโรคติดต่ออันตรายและพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง 455 ราย

กรณีผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้น 1 ราย เป็นลูกสาวของผู้ป่วยหญิงชาวไทย อายุ 57 ปี ซึ่งได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศอังกฤษ และกลับมาถึงประเทศไทยในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ เวลา 23.40 น. ด้วยสายการบินไทยสมาย เที่ยวบินที่ WE176