สังคม » เชียงใหม่ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเขต 2 และ3

เชียงใหม่ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเขต 2 และ3

23 มีนาคม 2020
483   0

Spread the love

​จังหวัดเชียงใหม่ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่อาเขต 2 และ3 สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน โดยนำอุปกรณ์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสมาพ่นบริเวณโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่อาเขต 2 และอาเขต 3 อำเภอเมืองเชียงใหม่ ทั้งที่นั่งรอรถ และช่องเก็บกระเป๋าของรถโดยสารประจำทาง โดยเฉพาะรถที่เข้ามาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทุกคัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ

จากที่ปัจจุบันมีการสัญจรของผู้คนจำนวนมากมายังจังหวัดเชียงใหม่ หลังมีการประกาศปิดหลายพื้นที่ ในกรุงเทพฯ จังหวัดเชียงใหม่จึงได้เฝ้าระวังตามสถานีขนส่งต่างๆ เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า ซึ่งสถานีขนส่งผู้โดยสารได้ตั้งจุด Checking Point/ท่ารถต่างๆ เพื่อตรวจคัดกรองประชาชนก่อนเข้าสถานีฯ และก่อนขึ้นรถโดยสาร โดยจะดำเนินการไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ อีกทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานขับรถ ใส่หน้ากากอนามัย และให้เช็ดทำความสะอาดตัวรถ เบาะที่นั่ง และราวจับ หลังจากส่งผู้โดยสารลงหมดแล้วในแต่ละเที่ยว

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดคัดกรองเฝ้าระวังและป้องกันโรคในระดับอำเภอและหมู่บ้าน รวมทั้งให้จัดทำฐานข้อมูลผู้โดยสารที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทุกคนในทุกเส้นทาง พร้อมให้คำแนะนำและขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด.