สุขภาพ » เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 7 ราย

เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 7 ราย

21 มีนาคม 2020
553   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว 7 ราย รอผลการยืนยันจากแล็บที่ 2 อีก 5 ราย พร้อมวางมาตรการตรวจตราสถานบริการให้ดำเนินการปิดอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากฝ่าฝืน จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

21 มีนาคม 2563 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และนายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ร่วมแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วจำนวน 7 ราย รอผลการยืนยันจากแล็บที่ 2 อีก 5 ราย รวมผู้ติดเชื้อและผู้ต้องสงสัยของจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนทั้งหมด 12 ราย หายกลับบ้านแล้ว 1 ราย และยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก 11 ราย หลังจากนี้จะมีการเปิดเผยถึงตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้ที่เข้าข่ายเฝ้าระวัง หรือผู้มีโอกาสติดเชื้อ รวมถึงไทม์ไลน์การเดินทางของผู้ติดเชื้อ เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในเครือข่ายตามเส้นทางดังกล่าวได้ทราบและเฝ้าระวังตัว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งประชาชนที่ต้องการตรวจไวรัสโควิด-19 สามารถตรวจได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่ง

ขณะเดียวกัน จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประสานกับตำตรวจ เจ้าหน้าที่อำเภอ สำนักงานสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันตรวจตราสถานบริการ สถานประกอบการ และสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ให้ดำเนินการปิดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และจะดำเนินการตรวจตราอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ทั้งนี้จะมีการถ่ายทอดการแถลงข่าวทางเพจศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ให้สื่อมวลชนได้รับทราบเป็นประจำทุกวัน เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข่าวสารอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน ทั้งยังเป็นช่องทางที่จะสื่อสารกับประชาชนทั่วไปที่ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอีกด้วย