สุขภาพ » โรงพยาบาลลานนา รณรงค์ผู้ป่วยเปิดเผยข้อมูลให้หมด ลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19

โรงพยาบาลลานนา รณรงค์ผู้ป่วยเปิดเผยข้อมูลให้หมด ลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19

21 มีนาคม 2020
519   0

Spread the love

ในแต่ละวัน ช่วงสถานการณ์ที่มีทั้งปัญหาเรื่องฝุ่น PM2.5 และเรื่องติดเชื้อไวรัส COVID -19 ระบาดนี้ กลุ่มเจ้าหน้าที่บุคลากรทางสาธารณสุข ของเราจะได้พบ ได้สัมผัส กับผู้ป่วยจำนวนมาก ที่เข้ามาตรวจรักษาด้วยอาการทางด้าน ระบบทางเดินหายใจ ไม่ว่าจะเป็น มีไข้ ไอ เจ็บคอ หรือบางรายมี อาการหายใจก็เหนื่อยหอบ ร่วมด้วย

การแยกผู้ป่วย โรคระบบทางเดินหายใจธรรมดา ออกจากผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องโรคไวรัส COVID -19 นี้ มีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องอาศัยความรับผิดชอบต่อสังคม ของตัวผู้ป่วยเอง ที่จะให้ประวัติเสี่ยงของท่านตามความเป็นจริง ซึ่งทุกท่านจะรู้ตัวเองดีอยู่แล้ว การปกปิดข้อมูลเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวง ที่จะทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อจากตัวท่าน สู่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข โรคโควิด-19นี้ ในประเทศไทยระบบสาธารณสุขของเรามีแนวทางคัดกรอง และรักษาอย่างมีมาตรฐานอยู่แล้ว ประชาชนไว้วางใจได้ ไม่ต้องตื่นกลัว

สำหรับประชาชนชาวเชียงใหม่ หากท่านได้ติดต่อ หรือใกล้ชิดกับกลุ่มคนที่ติดเชื้อไวรัส COVID -19หรือมีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศในกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกรมควบคุมโรค หรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ ในกลุ่มดังกล่าว ร่วมกับมีอาการ ไข้ ไอ จาม อ่อนเพลีย

หากเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลลานนา โปรดใช้เส้นทางนอกอาคาร ซึ่งเราได้จัดเตรียมห้องตรวจโรคทางเดินหายใจ ที่เป็นไปตามมาตรฐานสาธารณสุข มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลท่านอยู่ ณ อาคาร C และโปรดให้ข้อมูลมาทั้งหมด เพื่อจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องตามกระบวนการ

การเล่าความจริงมาทั้งหมดโดยไม่ปกปิดนี้ จะช่วยปกป้องแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข ทุกท่านให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโดยไม่รู้ตัว เพื่อที่พวกเราจะได้แข็งแรง อยู่ดูแลรักษาคนไข้อีกจำนวนมากเพื่อพวกท่านต่อไป